Løntilskud, voksenlærling, fleksjob, dag-til-dag-job, virksomhedspraktik og opkvalificeringsjob, praktik- og elevordninger – mulighederne er mange for virksomheder, der ønsker andet end en fuldtidsansættelse. Men hvordan vælger din virksomhed blandt de mange ordninger? 

Arrangementet ’Medarbejderbørsen’ d. 27. maj klædte virksomheder på, så de kunne blive bedre afklaret om mulighederne for alternative ansættelsesformer. Stevns Erhvervsråd stod bag arrangementet, som fandt sted på Vallø Golfcenter.

Gik du glip af arrangementet kan du læse oplægsholdernes vigtigste pointer her.

Social kontrakt uden store omkostninger for virksomheden
Det koster ikke virksomheden store summer at ansætte en medarbejder under en alternativ ansættelsesform. Der er fleksible muligheder, hvor flere er med tilskud.

-Det kan måske være svært for en virksomhed at se, hvor stort behovet er for en ny medarbejder, eller hvilke kompetencer, den nye medarbejder skal besidde. Der er derfor også en ordning til de fleste ledige, som skal ud på arbejdsmarkedet efter en kortere eller længere ledighedsperiode – og det er her, vi i jobcenteret kæder virksomhederne og de ledige sammen eller guider virksomhederne til en medarbejderordning, siger David Kirkegaard Jespersen, der er virksomhedskonsulent hos Jobcenter Stevns og oplægsholder ved onsdagens arrangement.

Du kan få mere information om de forskellige ordninger i David Kirkegaard Jespersens præsentation fra arrangementet

Her er et kort oprids af de forskellige muligheder:

Løntilskud, er en ordinær ansættelse, hvor arbejdsgiveren får et tilskud til lønnen i en aftalt periode.

Voksenlærling, i denne ordning gives der tilskud til arbejdsgiveren, når den person, der skal i voksenlære, ikke i forvejen har en erhvervsuddannelse eller derover. Det gælder dog ikke for personer, der har en forældet uddannelse (mere end 5 år).

Fleksjob er et almindeligt arbejde i en privat eller offentlig virksomhed på nedsat tid eller med særlige skånehensyn.

Dag-til-dag-job, kontanthjælpsmodtagere skal bringes tættere på arbejdsmarkedet gennem kortvarige ansættelser på time-, dags- og ugebasis.

Virksomhedspraktik, den ledige kommer i praktik i en periode. Virksomheden skal hverken betale løn eller forsikring. Det giver virksomheden mulighed for at vurdere, om den ledige kan ansættes i et fast job eller med løntilskud umiddelbart efter virksomhedspraktikken.

Opkvalificeringsjob, hvis virksomheden ønsker at ansætte en ledig, som i første omgang ikke matcher alle virksomhedens jobkrav, er der mulighed for at få tilskud til opkvalificering.

Andre muligheder for ansættelse
Erhvervsakademi Sjælland Campus Køge uddanner blandt andre logistikøkonomer, multimediedesignere og serviceøkonomer. De skal i deres uddannelsesforløb på to år ud i et 10 ugers ulønnet praktikophold i en erhvervsvirksomhed. Virksomheden kan drage fordel af at få anskuet problematikker, og den studerende kan få praktisk erfaring med livet uden for skolebænken. Horisonten STU hjælper unge med særlige behov og hjælper dem også med muligheden for at komme ud på arbejdsmarkedet. Der udarbejdes fra STU Horisonten en grundig udviklingsplan, som er tilpasset den enkelte elevs behov.

Kontakt oplysninger på oplægsholderne ved arrangementet
Paw Koch, Forstander, Horisonten STU, tlf. 22 38 35 45/forstander@horisonten.dk

Anne-Kathrine Skadhauge, Praktikkoordinator, Erhvervsakademi Sjælland Campus Køge
tlf. 50 76 26 28/ansk@easj.dk

Der deltog virksomhedskonsulenter med forskellige ekspertise områder.
Kontakt virksomhedskonsulenterne på tlf. 56 57 58 08/virksomhed@stevns.dk

Ved generelle spørgsmål til arrangementet kan du kontakte Iværksætter- og Virksomhedskonsulent
Jesper Yde Knudsen fra Stevns Erhvervsråd på tlf. 21 22 17 65 eller jesper@stevnserhvervsraad.dk.