Stevns Erhvervsråd søger en virksomhedskonsulent, der kan sikre vækst i erhvervslivet i Stevns.

Vil du være med i udviklingen af iværksætteriet og erhvervslivet i Stevns? Har du lysten til at arbejde udviklingsorienteret med iværksættere og virksomheders forretning og guide til vækst, udvikling og samarbejde? Vil du være med til at sikre langsigtet bæredygtig vækst og realisere vores potentialer på erhvervsområdet?

Vi har et spændende erhvervsliv med mange mindre virksomheder, som vi er helt tætte på, og som kigger til os, når de skal arbejde med deres vækst og udvikling. Vi har stor succes både med individuel vejledning og sparring, og med at samle virksomhederne i hold og tage dem gennem udviklingsforløb, der bringer dem styrket ud på den anden side.

Du kommer til at arbejde med kommerciel vækst og udvikling i en visionær interesse- og erhvervsserviceorganisation og i krydsfeltet mellem virksomheder, organisationer, myndigheder og vores mange samarbejdspartnere. Sammen skal vi skabe fede resultater for virksomhederne i Stevns.

Når vi tænker på dig, så;

 • er du i stand til at sætte dig ind i en virksomheds problemstillinger og guide dem til løsninger, som skaber vækst og udvikling for iværksætteren og virksomheden.
 • tænker du kommercielt og forretningsorienteret, så du er i stand til at se, hvordan en indsats kan skabe vækst og arbejdspladser for virksomheder. Vi arbejder med både økonomisk, social og miljømæssig vækst, og vi tænker bæredygtigt.
 • er du samarbejdsorienteret og kan sikre samarbejde og samskabelse mellem mennesker, virksomheder og forskellige andre aktører.
 • er du dygtig til interessevaretagelse og til at tale med mennesker og organisationer. Du er i stand til at få foden inden for, præsentere et budskab og positionere Stevns Erhvervsråd.

Vi har brug for solide kompetencer, så det vil være en fordel, hvis du har erfaring med;

 • at skabe overblik over udviklingstrin i virksomheder med ønske om vækst eller nye forretningsområder.
 • at identificere latente udviklingsbehov hos virksomheder og synliggøre potentialet hvis virksomheden foretager en given ændring.
 • at vejlede i salg, markedsføring, kunder og forretningsudvikling i forskellige faser hos iværksættere og virksomheder.
 • at vejlede særligt iværksætter i spørgsmål om skat, moms, bogføring og administration.
 • at vejlede om budgettering, forretningsplaner og finansiering for iværksættere.
 • kommunale og statslige myndighedsfunktioner, der enten er relevant for alle virksomheder eller specifikke brancher: kommuneplanrammer, lokalplaner, fødevaregodkendelse, bevillingsfunktioner.
 • at udvikle events, workshops, forløb og netværk for iværksættere, virksomheder og relevante aktører.
 • at præsentere dit stof for en forsamling, så tilhørerne forstår og billiger dine pointer.

Du skal være en bærende ildsjæl, højt engageret, tålmodig, stærkt samarbejdsorienteret og i stand til at tale med alle mennesker, så passer du smukt ind i vores team på 4 fastansatte ildsjæle og et skiftende antal projektansatte. Vi er en arbejdsplads med stort frirum og høj fleksibilitet – også i denne stilling. Vi sætter pris på resultater, åbenhed, involvering, engagement og humor. Vi er et lille sekretariat og hjælper hinanden også med praktiske opgaver. Vi er Stevns Erhvervsråd (https://www.staging.stevnserhvervsraad.dk/), og vi har kontor i Tinghuset, Algade 8, 4660 Store Heddinge.

Ansøgningsfrist er 24. april 2022 til ansættelse hurtigst muligt derefter. Vi behandler ansøgningerne løbende. Send din ansøgning via jobindex.

Du er velkommen til at kontakte Erhvervschef Thomas Christensen på telefon 3061 9952 for uddybninger omkring jobbet.