Stevns Erhvervsråd søger en erhvervs- og projektkonsulent, der kan sikre kommerciel vækst i Stevns.

Vil du være med i udviklingen af Stevns?
Har du lysten til at udvikle erhvervet, turismen og bosætningen i Stevns gennem kommercielt orienteret udviklingsprojekter, som du selv er med til at skabe?
Vil du være med til at sikre langsigtet bæredygtig vækst og realisere vores potentialer på erhvervs- og turismeområdet?

Du bliver en central spiller i at udvikle vores kommende indsatser, hvor vi gennem projekter, skaber vækst og udvikling i erhvervet og turismebranchen i Stevns. Du bliver den primære ansvarlige for vores projektrettede indsats, og du skal både udvikle, drive og afslutte vores kommercielle projekter, som du også sikrer finansiering til gennem regionale, nationale og EU-puljer. Vi skal også finde og skabe relation til nationale og internationale samarbejdspartnere, som vi kan indgå i en projektsammenhæng med.

Vi har et spændende erhvervsliv med mange mindre virksomheder, som vi er helt tætte på, og som kigger til os, når de skal arbejde med deres vækst og udvikling, og vi har stor succes med at samle dem i hold og tage dem gennem udviklingsforløb, der bringer dem styrket ud på den anden side. Det skaber vækst og udvikling i virksomhederne og for Stevns, så den indsats skal styrkes. Det er her, at vi har brug for dig til at bidrage til, at vi kan skabe og håndtere flere og større projektforløb med ekstern finansiering, og til at gennemføre projekterne i tæt samarbejde med vores lokale erhvervsliv.

Du kommer til at arbejde med kommerciel vækst og udvikling i en visionær interesse- og erhvervsserviceorganisation og i krydsfeltet mellem virksomheder, organisationer, myndigheder og vores mange samarbejdspartnere. Sammen skal vi skabe fede resultater for Stevns.

Når vi tænker på dig, så;

  • er du kommercielt og forretningsorienteret, så du er i stand til at se, hvordan en indsats kan skabe vækst og arbejdspladser for virksomheder. Vi arbejder med både økonomisk, social og miljømæssig vækst, og vi tænker bæredygtigt.
  • er du samarbejdsorienteret og kan sikre samarbejde og samskabelse mellem mennesker, virksomheder og forskellige andre aktører.
  • er du dygtig til interessevaretagelse og til at tale med mennesker og organisationer. Du er i stand til at få foden inden for, præsentere et budskab, positionere Stevns Erhvervsråd i den mulighed og sikre opbakning og finansiering til realisering af muligheden.
  • er du tænkende og i stand til at se og skabe sammenhænge. Du går analytisk til værks og kan se mulige givtige relationer mellem aktører og indsatser, og er dermed i stand til at skabe involverende projekter, der kan skabe kommercielle resultater for Stevns.

Vi har brug for solide kompetencer, så det vil være en fordel, hvis du har erfaring med;

  • udviklings- og projektforløb for virksomheder, så du som facilitator kan udvikle og drive forandringsprocesser i virksomheder.
  • alle aspekter af projektstyring og projektadministration, så du kan definere, udvikle, gennemføre og afslutte erhvervsrettede projekter, så alle projektpartnere og finansieringskilder er trygge.
  • at etablere og drive netværk af virksomheder og andre aktører.
  • at sikre finansiering til projekter og udviklingsorienterede indsatser via midler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, EU-fonde, nationale, regionale og lokale fonde og andre kanaler, som du kender, eller vi kan udtænke sammen.

Det kan også være, at du kun har nogle af erfaringerne, men til gengæld har en akademisk uddannelse, viljen til at lære og et kæmpe drive for at gøre en forskel, men relevant erfaring er en forudsætning.

Du skal være en bærende ildsjæl, højt engageret, tålmodig, stærkt samarbejdsorienteret og i stand til at tale med alle mennesker; så passer du smukt ind i vores team på 4 fastansatte ildsjæle og et skiftende antal projektansatte. Vi er en arbejdsplads med stort frirum og høj fleksibilitet – også i denne stilling. Vi sætter pris på resultater, åbenhed, involvering, engagement og humor. Vi er et lille sekretariat og hjælper hinanden også med praktiske opgaver.
Vi er Stevns Erhvervsråd (https://www.staging.stevnserhvervsraad.dk/), og vi har kontor i Tinghuset, Algade 8, 4660 Store Heddinge.

Ansøgningsfrist er 10. februar 2022 til ansættelse hurtigst muligt derefter. Vi behandler ansøgningerne løbende.
Send din ansøgning via jobindex.dk

Du er velkommen til at kontakte Erhvervschef Thomas Christensen på telefon 30619952 for uddybninger omkring jobbet.