Stevns søger en erhvervskonsulent, der kan sikre kommerciel vækst i turismen i Stevns.

Vil du være med i udviklingen af destination Stevns Klint? Har du lysten til at udvikle turismen og turismebranchen i Stevns? Kan du skabe langsigtet bæredygtig vækst og realisere vores kæmpe potentiale på turismeområdet?

Du bliver en central spiller i at understøtte og udvikle destination Stevns Klint, og skal være med til at sikre, at Stevns Klint UNESCO Verdensarv i endnu højere grad bliver løftestang for bæredygtig vækst i turismebranchen. Du bidrager til udfoldelsen af brandet destination Stevns Klint, og du skal samle de kommercielle aktører og indsatser under brandet. Du skal gøre Stevns og turismeerhvervet klar til Stevns Klint Besøgscenter, der åbner i 2022, og sikre at erhvervet får maksimalt udbytte af de mange tusinde turister.

Du vil være den, som løfter turismeerhvervet og turismevirksomhederne med en indsats på forretningsudvikling, konceptudvikling, produktudvikling og synlighed. Med afsæt i vores strategi og kernefortælling, skaber du samarbejde mellem og udvikling i de turistorienterede virksomheder, og du understøtter tilvæksten af nye virksomheder i branchen, så der skabes nye kommercielle oplevelser og tilbud målrettet turister, så Stevns kan holde på turisterne i længere tid.

Du kommer til at løfte destinationsudviklingen gennem flere både nye og igangværende erhvervsrettede og virksomhedsinvolverende projekter, delprojekter, netværk og arbejdsgrupper herunder Partnerprogrammet til Stevns Klint UNESCO Verdensarv (https://www.stevnsklint.com/da/vaer-med/partnere/om-partnerprogrammet/).

Du står overfor en langsigtet strategisk, taktisk og praktisk indsats i tæt samarbejde med en række udviklingsorienterede aktører på turismeområdet. Vi har et stærkt fokus på samarbejder, partnerskaber og bæredygtig udvikling for alle i Stevns, og vi har en strategi for at gøre det (se https://stevns.dk/sites/default/files/om_kommunen/planer_politikker/turismestrategi_stevns_kommune_2019-2022.pdf).

Kort sagt skal du:

  • Udfolde og samle aktørerne under brandet destination Stevns Klint
  • Vejlede turismevirksomhederne om forretningsudvikling så de vækster
  • Bidrage til et stærkt og tæt samarbejde mellem de strategiske turismeaktører i Stevns
  • Stå i spidsen for langsigtede udviklingsprojekter inden for turisme

Du bliver også en del af vores stærke turismesamarbejde omkring Sydkyst Danmark, og vil indgå i tæt samarbejde med Visit Sydsjælland-Møn, som er vores fælles destinationsmarkedsføringsorganisation for Stevns, Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner (se https://turismekollektivet.dk/).
I Stevns arbejder du tæt sammen med Stevns Kommune, Verdensarv Stevns, Stevns Turistforening og Østsjællands Museum – fordi sammen kan vi mere!

Du har en uddannelse og erfaring, der gør dig i stand til at tænke strategisk og omsætte strategien til konkret handling. Du er en bærende ildsjæl, udadvendt, super engageret, tålmodig, stærkt samarbejdsorienteret og i stand til at tale med alle mennesker. Du tænker udpræget kommercielt og erhvervsorienteret, og er i stand til som konsulent at vejlede virksomheder om forretningsudvikling.
Du må meget gerne have erfaring med turisme- og erhvervsområdet samt have projekterfaring.

Arbejdsstedet er Stevns Erhvervsråd (https://www.staging.stevnserhvervsraad.dk/). Vi er et team på 4 fastansatte ildsjæle og et skiftende antal projektansatte, og en arbejdsplads med stort frirum og høj fleksibilitet – også i denne stilling. Vi sætter pris på resultater, åbenhed, involvering, engagement og humor. Vi er et lille sekretariat og hjælper hinanden også med praktiske opgaver. Vi har kontor i Algade 8, 4660 Store Heddinge.

Stillingen er i tæt samarbejde mellem Stevns Kommune og Stevns Erhvervsråd, og er en fastansættelse baseret på projektmidler fra Stevns Kommune. Stillingen har en samlet lønramme på 500.000 kr. inkl. arbejdsgiverbetalt pension.

Ansøgningsfrist er 20. juni til ansættelse hurtigst muligt derefter. Vi behandler ansøgningerne løbende. Send din ansøgning til thomas@stevnserhvervsraad.dk.

Du er velkommen til at kontakte Erhvervschef Thomas Christensen på telefon 30619952 for uddybninger omkring jobbet.