Hvis fremtiden skal byde på flere turister til Stevns og dermed flere kunder til turisme-virksomhederne, skal der samarbejdes målrettet inden sommeren for alvor er over os. Sådan lyder det fra Stevns Erhvervsråd og deltagerne i Netværket for Turisme og Oplevelsesøkonomi.

Netværket har eksisteret i godt et år, og på det seneste møde var der enighed om, at samarbejde mellem de turistinteresserede virksomheder både i og uden for netværket er vigtig, hvis det skal lykkedes at øge omsætningen på turisterne og dermed løfte turistbranchen i Stevns.

Indsatsområder
Fremadrettet blev konklusionen på mødet, at netværket nu vil sætte ind på fire konkrete indsatsområder, som skal holde på turisterne, når de er kommet til Stevns:

En ny mere dynamisk og tilgængelig aktivitetskalender, som turistvirksomheder bedre kan bringe i spil overfor deres kunder. Turistpakker, hvor virksomhederne i et samarbejde udbyder samlede pakker af oplevelser. Turistruter, der inspirerer turisten til at besøge og benytte et målrettet mix af oplevelser og virksomhedstilbud. Informationsmateriale, der sikrer markedsføring af virksomhederne overfor turisterne. Tiltagene har til formål at løfte forretningen hos turismevirksomhederne og styrke samarbejdet mellem disse.

Turisterne skal inspireres til at blive
Den nuværende situation med det nye turismefællesskab VisitSydsjælland-Møn, der dækker kommunerne Faxe, Næstved, Møn og Stevns, blev også vendt på mødet. Det er netværkets ambition at løfte sig så langt op mod denne organisation som muligt og tiltrække sig dennes opmærksomhed. Den nye organisation skal trække turisterne til, og så er det blandt andet turismevirksomhedernes opgave at holde på dem.

-Hvis vi skal have mere ud af vores turisme og verdensarven, så må de lokale turismevirksomheder på banen med en øget indsats overfor kunderne. Vi skal have øget omsætningen på turisterne, og en af de store løftestænger til det er, at turisten blive her i længere tid, og det kræver flere målrettede og synlige produkter og serviceydelser fra virksomhedernes side, siger Erhvervschef Thomas Christensen fra Stevns erhvervsråd. Han vil allerede senere i april være klar med samarbejdsinitiativer for grupper af turistvirksomheder.

Der er enighed i netværket om, at der skal massiv fokus på de fire omtalte indsatspunkter. Det er et fælles udgangspunkt for det videre arbejde med at fremme turismen i alles interesse.

Har du input eller spørgsmål
Spørgsmål til Netværket for Turisme og Oplevelsesøkonomi kan stilles til Erhvervschef Thomas Christensen på tlf. 30 61 99 52 eller mail thomas@stevnserhvervsraad.dk

Har du idéer til turismen i Stevns – en seværdighed, oplevelse eller aktivitet, så send en mail til mette@stevnserhvervsraad.dk

Der vil løbende blive informeret om nye tiltag i netværket bl.a. på www.stevnserhvervsraad.dk