150 erhvervsdrivende gav 23. maj inputs til kommunens kommende erhvervspolitik, da Stevns Kommune og Stevns Erhvervsråd havde inviteret til Erhvervspolitisk Stormøde på Hårlev Kro.

Borgmester Anette Mortensen kunne byde en stuvende fuld sal velkommen på Hårlev Kro, da Stevns Kommune og Stevns Erhvervsråd havde inviteret til Erhvervspolitisk Stormøde.

– Erhvervspolitik betyder rigtig meget for mig. Stevns Kommune har ikke været gode til at fokusere på erhvervslivet tidligere, men det er vi gået i gang med nu, understregede borgmesteren, som derfor har været ude at besøge en til to virksomheder hver uge siden årsskiftet for at blive klogere på, hvad der rør sig i erhvervslivet.

Stevns Kommune og Stevns Erhvervsråd havde i fællesskab indkaldt til stormødet for at samle konkrete inputs til kommunens kommende erhvervspolitik, som de har haft et tæt samarbejde om at udforme siden Erhvervstræf ’18 i Snurretoppen i januar, hvor de indsamlede de allerførste inputs.
På baggrund af erhvervslivets første inputs har Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme i løbet af foråret formuleret fem fokusområder, som formanden for udvalget, Mikkel Lundemann Rasmussen og erhvervschef Thomas Christensen fra Stevns Erhvervsråd kunne præsentere på mødet: Løsningsorienteret sagsbehandling, digital- og fysisk infrastruktur, profilering af Stevns, iværksætteri og forretningsudvikling af virksomhederne.

– Første del af erhvervspolitikken – vores principper og fokusområder – er et resultat af, at vi har spillet bold med hinanden og på samme hold, forklarede Mikkel Lundemann Rasmussen.

Netop den fælles holdindsats er ét af tre principper, som er bærende for, hvordan erhvervspolitikken bliver realiseret. Der skal samtidig være synergi mellem de forskellige aktører, som arbejder for at fremme erhvervslivet, og så skal det være tydeligt – både i tale og handling – at Stevns er en kommune, som vil erhvervslivet.

Klar til næste skridt

Nu er erhvervspolitikken klar til næste skridt – de konkrete indsatser inden for hvert fokusområde skal udfoldes – og derfor efterlyste både politikere og erhvervsråd inputs fra salens mange deltagere, som ivrigt diksutterede indsatserne med hinanden.

Blandt de mange erhvervsdrivende var der stor tilfredshed med muligheden for at blive inddraget og hørt af kommunen:

– Det skal vi gøre meget mere af. Det er sindssygt vigtigt at have indflydelse på sin egen virksomhed, og en af de måder, vi kan få det på, er ved at være med til sådan noget som det her, for det har en betydning for os i erhvervslivet i den sidste ende, lød det fra Jens Hansen, som har virksomheden Livsnyder og Bonderøv i Hårlev.

erhvervspolitisk-stormoede23052018


Lyt!

For at få inspiration til diskussionen bød aftenen på to spændende oplægsholdere: Mads Váczy Kragh, som er direktør for Væksthus Sjælland og Jesper Buch, som fortalte om, hvordan han startede JUST-EAT i en kælder og gjorde det til en milliard-forretning:

– En af de vigtigste grunde til JUST-EAT’s succes skyldes innovation – vi lyttede til vores kunder, forklarede den succesfulde iværksætter.

Og hvis det at lytte er opskriften på succes, tyder meget på, at Stevns snart får en erhvervspolitik, som virkelig rykker, for politikerne og repræsentanterne fra erhvervsrådet lyttede koncentreret – og skulder ved skulder – mens deltagerne på skift fortalte om de tiltag, som de synes, at det var vigtigst, at den nye politik indeholdt. Det drejede sig bl.a. om et iværksætterhus, fibernet, salg af erhvervsjord, erhvervsnetværk og så var der stor opbakning fra salen til at fortsætte det gode samarbejde mellem Stevns Erhvervsråd og Stevns Kommune.

De mange inputs, som blev indsamlet på stormødet, bliver nu bearbejdet og prioriteret af kommunen, som forventer at kunne præsentere en færdig erhvervspolitik i løbet af sommeren.