Selvom Stevns stadig ligger pænt i Dansk Byggeris undersøgelse af kommunernes erhvervsvenlig, er Stevns kommunes placering faldet. Større fokus på erhvervslivet blandt landets kommuner, kan være en del af forklaringen, mener erhvervschefen, som til gengæld glæder sig over flere byggetilladelser og kortere sagsbehandlingstid.

Konkurrencen om at blive en af Danmarks mest erhvervsvenlige kommuner er hård. Det har Stevns måttet sande i år, hvor kommunen er faldet fra en placering som den 13. mest erhvervsvenlige kommune til en plads som nummer 27 ud af landets 98 kommuner. Ifølge erhvervschef Thomas Christensen er det bl.a. udtryk for kommunernes stigende opmærksomhed på at skabe attraktive rammer for det lokale erhvervsliv.

– De fleste kommuner er i dag med på, at lokale arbejdspladser er grundlaget for kommunens vækst og udvikling. Derfor har flere kommuner i de seneste år arbejdet målrettet med at forbedre deres erhvervsvenlighed. Her har Stevns på bygge- og anlægsområdet igennem nogle år været på forkant, men vi ser nu, at andre kommuner haler ind og overhaler os. Det er det undersøgelsen fra Dansk Byggeri sandsynligvis afspejler. Derfor har det også vores højeste prioritet, at vi sammen med Stevns Kommune kan blive ved med at forbedre vilkårene for erhvervslivet. Vi er langt fra i mål på det område, forklarer erhvervschef for Stevns Erhvervsråd, Thomas Christensen.

Nogle af de parametre, hvor Stevns Kommune oplever den største tilbagegang, er inden for udbudsområdet i forhold til arbejdsgarantier og kædeansvar. Stevns Kommune er også placeret dårligt som nummer 88 målt på, hvor mange af de kommunale opgaver, som kan udliciteres til private, som rent faktisk bliver udliciteret. Stevns Erhvervsråd vil derfor igen tage dialogen med kommunen om, hvordan vi kan løfte erhvervsvenligheden på disse områder.

På førstepladsen i Dansk Byggeris undersøgelse af erhvervsvenlighed ligger i øvrigt Billund, skarpt forfulgt af Vejen og Frederikssund.

Kortere sagsbehandling og flere byggetilladelser glæder erhvervschefen

Erhvervschef Thomas Christensen glæder sig til gengæld over, at byggesagsbehandlingstiden er faldet så markant, som den er, da det har været et parameter, hvor Stevns igennem flere år har været dårligt placeret. I år er kommunen gået 12 pladser frem til en 79. plads, og virksomhederne har i gennemsnit ventet på 32 dage på at få behandlet en byggetilladelse, hvilket er 13 dage kortere end forrige år.

– Det er afgørende for virksomhederne, at de oplever en kort sagsbehandlingstid, når de skal bygge, så de ikke bliver bremset unødig lang tid i deres udvikling. Det er et område, som kommunen har haft stor fokus på gennem det seneste år, og vi ved, at vi nu er endnu bedre, end da Dansk Byggeri lavede deres opgørelse. Så stor ros til Stevns Kommune for det, og vi ser frem til at komme meget højere op på listen på det parameter, når analysen udkommer igen næste år, siger erhvervschef Thomas Christensen.

Den kortere sagsbehandling sker på trods af, at antallet af byggetilladelser på erhvervsområdet det seneste år er steget med 123 % målt på hvor mange kvadratmeter, der blev givet byggetilladelse til. Stevns Kommune er gået fra en 50. plads til en 7. plads i Dansk Byggeris undersøgelse på det parameter.

– Virksomhederne i Stevns er i vækst og har behov for at udvide deres kapacitet i takt med, at de også ansætter flere medarbejdere, siger erhvervschef Thomas Christensen og fortsætter; det er et positivt tegn, som vi skal bygge videre på, og så skal vi få det samlede antal virksomheder til at stige. Der er det ikke tilfredsstillende, at vi oplever tilbagegang, slutter han.

Stevns Erhvervsråd vil i løbet af sommeren dykke mere ned i de enkelte parametre i undersøgelsen i en artikelserie om Stevns’ erhvervsvenlighed. Serien kan læses her på erhvervsrådets hjemmeside

Du kan læse hele undersøgelsen fra Dansk Byggeri på www.danskbyggeri.dk/erhvervsvenlighed