I Stevns Kommune har vi ca. 60 ledige fleksjobbere med forskelligt branchekendskab, og med mange blandede kompetencer. Fælles er de alle søger et job på nedsat tid, og har visse skånehensyn der skal tages hensyn til, da de ikke længere kan arbejde fuldtid fx pga. mange års slid, mén efter ulykke eller sygdom.

Få løst de mindre eller særlige opgaver

Hvis du har mindre opgaver, som du ikke får løst eller tit selv ender med at løse uanset, om det er manuelt arbejde, administrative opgaver, kontorarbejde eller servicefunktioner, er der god grund til at overveje en fleksjobber. En fleksjobber arbejder sjældent på fuld tid og kan ansættes ned til et par timer om ugen. Mangler du en til 3, 8, 12 eller 15 timer om ugen, kan en medarbejder i fleksjob være en mulighed.

På Stevns er fleksjobordningen slet ikke ukendt, og lige nu har 119 lokale, private og offentlige virksomheder en eller flere fleksjobbere ansat. Jobbene er meget forskellige og indeholder funktioner som fx morgenåbning i bagerbutik, medicinudbringning, administrativ hjælp på kontoret, køkkenhjælp, lettere rengøring eller opdækning/afrydning ved møder og frokoststuer. Så et fleksjob kan være perfekt, hvis der er behov for en ekstra hånd i nogle særlige timer på dagen eller til nogle begrænsede opgaver.

Fleksjobordningen – kort fortalt:

  • En fleksjobber ansættes på samme vilkår som alle andre medarbejdere. Du skal altså ikke bruge mere tid på administration, end du skal for dine øvrige medarbejdere
  • I ansættelsen tages der udgangspunkt i det antal timer og de opgaver som din virksomhed har behov for at få løst
  • Som arbejdsgiver betaler du for det arbejde, du får udført; dvs. den effektive arbejdstid. Kommunen supplerer lønnen med et fleksløntilskud, der udbetales direkte til fleksjobberen
  • Ansættelsen kan både laves som en fast aftale, tidsbegrænset eller med varierende i timetal
  • Arbejdsgiver får refusion fra første sygedag, hvis arbejdsgiver udbetaler løn under fravær

I uge 41 vil Jobcenter Stevns udsende et lille profilkatalog til nogle udvalgte af Stevns Erhvervsråds medlemsvirksomheder. Profilkataloget indeholder nogle korte cv’er, som kan inspirerer virksomhederne til at se muligheder i at den næste ansatte kan være en fleksjobber.

Kontakt en virksomhedskonsulent

Du er meget velkommen til at kontakte en af jobcenterets virksomhedskonsulenter, hvis du vil høre mere om fleksjobordningen, vil se profilkataloget eller kunne tænke dig et konkret cv på en ledig, der kan matches med et job i din virksomhed

Ove Nielsen Lars Ø. Ravn David K. Jespersen
23 30 10 19 30 46 59 38 20 22 09 28
ovenie@stevns.dk larsravn@stevns.dk davidjes@stevns.dk