En omstrukturering af Stevns Kommunes byggesagsteam betyder, at kommunens virksomheder i øjeblikket oplever længere sagsbehandlingstid på byggetilladelser. På sigt skal omstruktureringen dog føre til et mere effektivt og serviceorienteret team med ansættelsen af flere nye medarbejdere.

Skal du have en byggetilladelse hos Stevns Kommune? Så skal du søge i god tid og væbne dig med tålmodighed, for i øjeblikket er sagsbehandlingstiden oppe på minimum 10-12 uger. Du skal samtidig være opmærksom på, at din sag skal være fuldt oplyst, før byggesagsteamet kan begynde at behandle den.

De længere sagsbehandlingstider skyldes, at byggesagsteamet er i gang med at blive omstruktureret. Det betyder, at teamet i øjeblikket kun består af to medarbejdere, mens det er på vej til at blive etableret som et mere serviceorienteret team bestående af fire medarbejdere. Derfor er teamet i øjeblikket underbemandet, samtidig med, at kommunen oplever en relativt kraftig stigning i antallet af byggeansøgninger, oplyser Birgitte J.T.K. Nielsen, som er konstitueret Centerchef for Teknik & Miljø.

Af samme årsag har byggesagsteamet i en kortere periode lukket for telefoniske henvendelser om fredagen.

Ser frem til effektivt og serviceorienteret byggesagsteam

Erhvervschef for Stevns Erhvervsråd Thomas Christensen opfordrer til tålmodighed og ser frem mod kortere sagsbehandlingstider, når kommunen har fået organiseret et nyt velfungerende byggesagsteam med ansættelsen af flere nye sagsbehandlere:

”Situationen er selvfølgelig langt fra optimal, for de lange ventetider på byggetilladelser virker som en bremseklods for virksomhedernes aktiviteter, men jeg kan forstå på kommunen, at de i øjeblikket arbejder hårdt på at få udfordringerne løst, og derfor vil jeg gerne opfordre kommunens virksomheder til tålmodighed, så længe situationen står på. Vi ser frem til at kommunen får etableret et hurtigt, effektivt og serviceorienteret team, så virksomhederne kan blive mødt af kortere ventetider.”

På erhvervsrådets og kommunens årlige erhvervstræf i januar var kommunens lange sagsbehandlingstider også oppe og vende, og i den forbindelse udtalte Borgmester Mogens Haugaard Nielsen, at kommunen har et mål om, at sagsbehandlingstiden for erhvervsbyggeri skal nå ned på fire uger, og at kommunen i år 2016 har sat ekstra midler af i budgettet til flere hænder, som skal hjælpe med at komme gennem bunkerne.

Du kan læse mere om kommunens byggesagsbehandling og søge byggetilladelser på http://stevns.dk/erhverv/tilladelse-bevilling/bygge-og-gravetilladelse