Inden for de sidste par år er vi alle blevet en hel del mere opmærksomme på hygiejne og på, at der kan være bakterier og virus på steder vi opfatter som rene. For LMteknik i Hårlev har der været fokus på at skabe sterile og rene omgivelser de sidste 15 år

“Hvis din virksomhed skal vokse og blive større, så er det helt afgørende, at alle gør det, de er bedst til. Som stifter/ejer er du ikke nødvendigvis den bedste til at være direktør. Det kan være, du er den bedste til at være sælger eller udvikler af nye produkter, og så må du ansætte én, der er god til det andet,” siger Lars Muhlig, stifter og ejer af LMteknik.

LMteknik er inde i en forrygende udvikling, men har netop den problemstilling, at virksomheden snart er for stor til, at ejer og stifter Lars Muhlig kan tage sig af både salg, udførelse og kundekontakt. Derfor drømmer han om snart at kunne ansætte en direktør, så han selv kan gøre det, han er bedst til: at udvikle virksomhedens produkter.

Hvem er LMteknik

LMteknik designer og producerer sterile rum – også kaldet  renrum. Det kan være et helt rum, men det kan også være  bænke hvor der udføres sterilt arbejde. Ud over det, tester de  også produkterne og står for kontrol og service efterfølgende.

Lars Muhlig startede med at lave service hos apotekerne. Han beskriver sin forretningsplan fra dengang således:

“Forretningsplanen var: der er x antal apoteker, med x antal af de her bænke – så hvis jeg kan få x % af det samlede marked, kan det løbe rundt. Jeg endte dog med at begynde med en enkelt kunde inden for farmakologi og derefter også sygehusene. Så man kan sige, at den oprindelige forretningsplan ikke blev overholdt.”

For 6 år siden, gik firmaet fra udelukkende at yde teknisk  service til også at bygge hele rummet. En opgave som Lars Muhlig ikke tog let på. Kvaliteten skulle være i orden. Derfor rejste han verden rundt for at finde den rigtige producent af
renrums komponenter.

”Fra de første rum har det taget fart, uden at det har været  nødvendigt med opsøgende salg eller markant markedsføring.  Det er ren mund til mund. Så på nuværende tidspunkt har vi  bygget omkring 20 rum af forskellig størrelse. Det er alt fra 10  kvm til 650 kvm,” fortæller Lars Muhlig.

”Vi har en stor teknisk viden, og alt bliver specialdesignet til  kundens behov. For nuværende har vi leverandører i hele Europa  for at kunne møde de krav, der bliver stillet. Nu kan det  være døre fra Spanien og teknik fra Italien. Vi designer og holder  styr på koordineringen af produkter fra de forskellige  steder,” forklarer Lars Muhlig, om hvordan han har struktureret  sin virksomhed.

Tina og Anders byder velkommer til Danhostel Stevns

Hvad er det, der gør jer unikke i
branchen:

”Vi kommer tidligt ind i projektet og er med hele vejen igennem  som rådgiver. Vi kan levere den samlede løsning inkl. Inventar  f.eks. skraldespande, knager mv. Denne del tænkes der  sjældent over, men er væsentlig i forhold til det færdige produkt  og den brug, der skal være i sidste ende. Der er mange  faldgruber hvis det ikke tænkes ind fra begyndelsen,” fortæller  Lars Muhlig.

Lars Muhlig er meget ude på byggepladsen, så tingene kan tages i opløbet og med det samme.

”Når jeg kommer forbi pladsen hver dag, får jeg den bedste  føling med tingene. Samtidig har jeg en tæt kontakt til bygherre  og kunden i udføringsfasen. Vi vil være tætte på kunden,  leverandør og montageteam. Det gør det lettere at løse de små  udfordringer, der kommer inden de bliver et problem”, fortæller  Lars Muhlig om virksomhedens arbejdsprocesser.

Fremtiden har et europæisk perspektiv

LMteknik har oprettet et kontor i Italien for at være tættere på  leverandøren. Målet er at skabe en elektronisk platform, hvor  folk kan gå ind og købe produkter til renrum inventar o.l. Der er  masser af underleverandører på inventaret og det er det, som  den italienske virksomhed skal samle. Da mange af produkterne  kommer uden fra Danmark. Herfra er der så gode  muligheder for at ekspandere og udvide webshoppen til hele  Europa.

”Målet for mig er, at vi kan blive totalleverandør fra design,  rådgivning til helt færdigt indrettet rum,” fortæller Lars Muhlig om visionerne for virksomheden.

Drømmen om kreativ direktør: Det handler om at ansætte de rette mennesker med de rette kompetencer. På sigt kan der  være behov for en produktionsansvarlig/daglig leder. Så det  handler om at få frigjort de rette mennesker til de rette opgaver  som ligger inden for deres kompetencer.

Fakta om LMteknik

LMteknik har modtaget 2 gazeller. I 2020 blev der sat omsætningsrekord.

LMteknik beskæftiger lokalt 5 mand, mens et internationalt montageteam på 18 mand tager sig af den praktiske opsætning.

På kontoret er opsat flere renrum, så det er muligt at se de forskellige løsninger i virkeligheden.