Undersøgelse af lokal erhvervsvenlighed: Stevns går tilbage

I går aftes udkom Dansk Industri med deres årlige analyse af kommunernes erhvervsvenlighed. Stevns Kommune går desværre otte pladser tilbage – primært som følge af et fald i den overordnede erhvervsvenlighed.

Der er dele af undersøgelsen, jeg er rigtig ærgerlig over, for vi skal være bedre end det. Vi har brug for erhvervslivet, og vi har brug for, at erhvervslivet oplever, at de har gode rammer at udvikle deres virksomheder i. Derfor håber jeg også på et stort fremmøde på det erhvervspolitiske dialogmøde den 26. oktober, hvor vi kan tage en god samtale om, hvor skoen trykker, og hvad virksomhederne har behov for. I mellemtiden vil vi gå endnu dybere ned i undersøgelsen, end vi har haft lejlighed til nu og se på, hvordan vi kan gøre det bedre.

Henning Urban Dam Nielsen, borgmester

Selvom undersøgelsen fra Dansk Industri giver et overordnet, skidt indtryk er der også positive resultater. Bjarne Nielsen, formand for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme uddyber:

’Jeg er godt tilfreds med, at virksomhederne oplever et bedre samarbejde med vores jobcenter, og at de oplever et godt samarbejde med os ift. de kommunale udbudsprocesser og valg af private leverandører. Det er noget, vi skal fastholde og udvikle endnu mere. Samtidig bliver vi nødt til at gå dybere ind i de enkelte områder, og lægge en plan for, hvordan vi forbedrer os der, hvor vi kan’.

Thomas Christensen, erhvervschef supplerer:

’Vores placering er skuffende, og på trods af de rammevilkår, vi er underlagt, er der en række områder, hvor vi SKAL forbedre os. Jeg hæfter mig dog også ved virksomhedernes vurdering af den service og opmærksomhed, de møder fra politikere og embedsfolk. Her ligger vi rigtigt fint i dialogen mellem kommune og erhvervsliv, og den dialog skal vi styrke i den kommende proces, hvor vi skal udarbejde en ambitiøs erhvervspolitik for Stevns Kommune. Det er de private virksomheder, der finansierer vores velfærd, så de skal mødes med så gode vilkår som muligt’.

Et grundlæggende vilkår for erhvervslivet er kommunens opkrævning af skatter og gebyrer. Her placerer Stevns sig rigtig flot med en samlet placering i den bedste halvdel. Omvendt ligger Stevns blandt de laveste i forhold til infrastruktur og transport – et område, som er vanskeligt at forbedre på kort sigt.

Dansk Industris analyse af den lokale erhvervsvenlighed er en landsdækkende undersøgelse, som sammenligner og evaluerer kommunernes erhvervsvenlighed.

Tidligere har både Dansk Byggeri og Dansk Industri undersøgt erhvervsvenligheden i kommunerne, men de to undersøgelser blev fra sidste år slået sammen til en.

Dansk Industris undersøgelse bygger i Stevns på besvarelser fra 45 virksomheder. Besvarelserne repræsenterer mere end 500 arbejdspladser i kommunen. I alt har knap 8.000 virksomheder landet over deltaget i undersøgelsen.

Undersøgelsen dækker ti kategorier, hvor kommunen har fået en score samt en samlet score (74). Scoren er udtryk for virksomhedernes tilfredshed med det enkelte område. Tallet i parentes udgør scoren i den enkelte kategori:

  1. Overordnet erhvervsvenlighed (91)
  2. Infrastruktur og transport (93)
  3. Arbejdskraft (83)
  4. Uddannelse (66)
  5. Sagsbehandling (81)
  6. Grøn udvikling (70)
  7. Brug af private leverandører (11)
  8. Digitale rammer (81)
  9. Skatter, gebyrer og erhvervsarealer (43)
  10. Information og dialog (43)
Thomas Christensen

Thomas Christensen

Direktør