For to måneder siden startede Heidi Ahlstrøm Olsen ’Ahlstrøms Akademi’, som tilbyder privat undervisning inden for skolefagene – særligt i forbindelse med læsevanskeligheder. Hendes opstart er gået over al forventning, for der er en stor interesse for muligheden for ekstra faglig fordybelse.

Heidi Ahlstrøm Olsen havde længe gået med tanken om at starte op som selvstændig underviser ved siden af sit faste job i en friskole. I en vinterferie, hvor skolen holdt lukket, og der var ro til at tænke det igennem, tog hun endelig beslutningen om at tage springet.

– Der var flere ting, der gjorde, at jeg fik lyst til at starte op – der var efterspørgslen fra eleverne, og så var der også flere og flere ting i systemet, som frustrerede mig, og som gjorde, at jeg tænkte, at jeg er nødt til at gøre noget, forklarer Heidi.

På friskolen arbejder Heidi som læsevejleder, og hun har mange års erfaring med at hjælpe med læsevanskeligheder og ordblindhed. Netop ordblindhed har oplevet et stigende fokus i de senere år, og Undervisningsministeriets ordblindetest som blev indført i grundskolen i starten af 2015, har vist at op mod 10% af eleverne i folkeskolen er ordblinde. Det stiller nogle særlige krav til skolerne og et behov for ekstra ressourcer, som ikke nødvendigvis er tilstede.

– De ordblinde har nok siddet der hele tiden, men nu har vi bare fået mere øje på dem, og så har de også krav på at få den hjælp, de skal have, og det kan man som lærer ikke med de ressourcer, der er. Når folk så ved, at man kender til de problematikker, så bliver man også spurgt om rigtig mange ting, og jeg kunne mærke, at der var et behov, fortæller Heidi, som er blevet overrasket over, hvor stor interessen for at købe privat undervisning har været.

Et supplement til skolen

For Heidi er det vigtigt at understrege, at hendes undervisningstilbud ikke skal ses som et konkurrerende tilbud til skoleundervisningen, men som en mulighed for at fordybe sig ekstra i nogle af skolens fag.

– Jeg tilbyder det, som ligger ud over det sædvanlige i skolen. Det er lidt at sammenligne med folk, der køber privat musikundervisning til deres børn, som er lidt mere end det, skolen kan tilbyde. Det er lidt det samme jeg gør – tilbyder denne her en-til-en kontakt med barnet, hvor man kan fordybe sig i noget, forklarer Heidi.

Selvom hun også tilbyder hjælp inden for fag som engelsk og tysk, har det primært været elever med læsevanskeligheder, som har henvendt sig, og det er da også en af Heidis spidskompetencer. Udover hendes baggrund som læsevejleder har hun gennem årene suget al viden til sig, der handler om ordblindhed og læse-skrive-vanskeligheder.

Mange af hendes elever kommer fra Stevns – nogle helt fra Rønnede – og de kommer både fra grundskolen, men også gymnasiet. Når hun får en henvendelse angående en potentiel elev, starter hun altid med at tage et personligt møde med forældrene og i nogle tilfælde barnet, hvor de snakker om, hvilke behov og vanskeligheder der er. Derudfra foreslår Heidi et undervisningsforløb, som er særligt tilrettelagt i forhold til barnets behov.

– Det kommer lidt an på karakteren af opgaven, hvordan undervisningen er tilrettelagt. Det kan være, at der er nogle timer i starten, hvor man er nødt til at tage mange, og så kan man sprede det lidt ud bagefter, når der er kommet styr på tingene, og eleven bare skal have hjælp til at få værktøjerne integreret. Længden på forløbene er også forskellige, og jeg har lavet forskellige pakker, man kan købe, forklarer Heidi.

Når hun begynder et forløb med en elev med læsevanskeligheder, starter hun altid med at teste barnet med en tekst som er passende i forhold til barnets udfordringer, og derudfra tilrettelægger hun undervisningen.

– Ud fra testen kan jeg se, hvor langt barnet er nået i sin læseudvikling. Så går jeg tit et niveau ned, så eleven oplever, at det er lidt let i starten og har succes med det, for når man har succes, skrider det lidt bedre, og så opdager de ikke altid, at det gradvist bliver sværere. Så starter jeg et trin ned og bygger langsomt op fra bunden i små trin, forklarer Heidi.

En væsentlig del af undervisningen består også I, at eleverne lærer at bruge nogle af alle de redskaber og værktøjer, som i dag findes til ordblinde. Det kan f.eks. være et program på computeren, som kan læse det ord, eller den tekst op, som man overstreger. Eller det kan være et program, der foreslår ord, ud fra elevens måde at stave noget af ordet på. Programmerne er endda blevet så avancerede i dag, at de kan tilpasses individuelt, så hvis man konsekvent bytter om på a og e, kan programmet tage højde for det.

Et helt andet barn

For elever, som har udfordringer med at læse, er skolen ofte forbundet nederlag og dårlig selvtillid over ikke at kunne det samme som kammeraterne. Derfor er det lige så vigtigt for Heidi at give eleverne noget af deres selvtillid tilbage som at lære dem at læse. En af hendes forcer er netop at kunne sætte sig i elevens sted og opbygge elevens tro på sig selv ved at vise, at det godt kan blive sjovt at læse, hvis bare man har de rigtige værktøjer. Hun oplever ofte, at hendes elever bliver så glade for at lære, når hun underviser dem, at de slet ikke vil hjem, når forældrene kommer for at hente dem.

– Jeg kan tydeligt mærke en forskel, når eleverne indgår i et forløb, for de melder tilbage, at nu er de blevet i stand til at bruge det, som lå lige foran dem, og jeg oplever rigtig meget glæde hos eleverne, når de føler sig på lige fod med andre. Det er en kæmpe succes, og det kan jeg både mærke på eleven og forældrene, som melder tilbage, at det er et helt andet barn, de har fået, fortæller Heidi glad.

Selvom Ahlstrøms Akademi p.t. ikke har kapacitet til at tage alle de elever ind, som henvender sig, er det ikke en del af Heidis fremtidsplaner at sige sit job i friskolen op for at arbejde fuld tid i sin virksomhed.

– Jeg ville have svært ved at undvære mit job i friskolen, for jeg er rigtig rigtig glad for det. Det er noget andet at undervise i en klasse end at sidde at undervise en elev, og jeg vil savne det sociale fællesskab, hvis jeg skulle gå solo – også det jeg har med mine kollegaer, fortæller Heidi, som er meget bevidst om at holde klare skillelinjer mellem sin virksomhed og skolen, og være ærlig omkring hendes forskellige roller.

På sigt kunne hun dog godt forestille sig at gå ned på deltid i friskolen for at køre Ahlstrøms Akademi på konsulentbasis, eventuelt med eksterne undervisere tilknyttet, som underviste i hendes navn. Hun er samtidig meget interesseret i at indgå i et samarbejde med andre, som beskæftiger sig med læsevanskeligheder og ordblindhed – både i folke-, fri- og privatskoler.

– Jeg har sådan en idé om, at hvis vi løfter i flok, må vi kunne hjælpe nogle flere, og så er jeg sådan set ligeglad med, hvad vi hedder, og hvor vi kommer fra. Hvis der kunne laves en eller anden form for netværk på tværs, hvor man kunne hjælpes ad med de udfordringer, der måtte være, så er jeg sikker på, at der er flere børn, som får glæde af det i sidste ende, lyder det fra Heidi, som indtil videre er rigtig glad for at være sprunget ud som iværksætter.

Du kan læse mere om Ahlstrøms Akademi på http://ahlstroemsakademi.dk/ og følge virksomheden på Facebook på https://www.facebook.com/ahlstroemsakademi/?fref=ts.