Adamsen A/S er en tømrer- og tækkevirksomhed, der ligger i Havnelev. Adamsen er en virksomhed i vækst, og de to ejere Henrik Nielsen og Niels Freitag har arbejdet på fuld tryk de sidste par år. Makkerparret har håndplukket de bedste svende for at sikre, at kvaliteten altid er i top.

Adamsen A/S er en virksomhed, der har en del år på bagen. I 1982 startede Steen Adamsen virksomheden op, som dengang var en tækkevirksomhed. Henrik var selvstændig med sin egen tømrervirksomhed og havde et godt samarbejde med Steen, og derfor valgte de for godt og vel 10 år siden at slå sig sammen.

– To år senere kom Niels ind i firmaet, for vi ville gerne have en tredje makker – for det var lidt tanken, at Steen ikke skulle blive ved med at være der. Det er han så heller ikke – vi købte ham ud for to år siden. Det er i stedet for, at firmaet skal lukke, fortæller Henrik, og derfor er det også planen, at de igen skal have en tredje makker, der kan overtage Henriks plads, når den tid kommer.

Høj kvalitet sikrer arbejde i fremtiden

I dag består virksomheden af to dele; en tækkedel og en tømrerdel. Tækkedelen er lidt af en niche, og derfor kan det være en udfordring at finde arbejde nok til to svende. Heldigvis har virksomheden et godt samarbejde med både Gjorslev-, Herlufsholm- og Lystrup Gods, som de tækker huse for. Desværre fravælger mange at få lagt stråtag, da de fejlagtigt tror der er større brandfare og at det er dyrere end andre tage.

– Mange tror også at det er forfærdeligt dyrt at få lagt et stråtag, men det koster nogenlunde det samme som tagplader, forklarer Niels, der ærgrer sig over, at mange ikke engang får tjekket prisen, fordi de tror det er for dyrt, selvom et stråtag ville være pænest til deres hus.

Tømrerdelen kører på fuld tryk, og selvom januar, februar og marts nogle normalt er stille perioder indenfor håndværkerbranchen, så har de ikke haft et øjebliks ro de sidste to år. Sidste år måtte de endda takke nej til en del arbejde, fordi svendene ikke kunne følge med – og det skulle nødig ende i sjusk og dårligt håndværk, fordi de har for travlt. Det er da også med stolthed i stemmen, at de kan fortælle, at de stort set får alle deres kunder gennem anbefalinger – og ikke mange gennem annonceringer.

– Jeg vil sige 95% af det er mund til mund. Vi havde ikke kunne eksistere siden ’82, hvis vi skulle ud og finde en ny kunde hver gang. Så man er nødt til at levere et pænt stykke arbejde – især hvis man vil arbejde lokalt. Det er en investering – for en utilfreds kunde, det er skidt for forretningen, forklarer Niels.

Virksomheden udmærker sig også ved deres hovedentrepriser, hvor de også sørger for at holde kvalitetsniveauet oppe. Gennem årene har de samlet et rigtig godt team af forskellige håndværkere, som de arbejder godt sammen med, og samtidig leverer et stykke arbejde, Niels og Henrik kan stå inde for.

– Samarbejdet med de underentreprenører vi har, det fungerer fantastisk. Det er vel snart 15-20 år jeg har siddet på pinden, og jeg har aldrig arbejdet med så godt et hold, som vi gør nu, fortæller Niels, og det gode samarbejde kombineret med høj kvalitet er noget, der gør, at de skiller sig ud.

Én virksomhed – to mestre

Det er ikke mange virksomheder, der har to ligeværdige chefer, og mange bliver også frarådet at gøre det, men Henrik og Niels er rigtig glade for at dele arbejdsbyrden og ansvaret mellem hinanden. Det giver mulighed for at sparre med hinanden om alt, også når der skal tages de svære beslutninger i virksomheden.

– Det er et ensomt liv at være chef, for der er jo mange ting, som du ikke lige kan blande andre ind i. Skal han fyres, eller skal han fyres? Eller hvad gør vi lige ved den kunde, der ikke kan finde ud af at betale?, forklarer Niels, og de to understøtter hinanden godt.

Makkerskabet giver også mere overskud og frihed til, at de kan overlappe hinanden, når den anden er syg eller tager på ferie. Selvom det kræver noget forberedelse at kunne tage ferie, så bliver det langt mere overskueligt, når man har en ligeværdig makker.

– Der er jo mange chefer, der nærmest ikke orker at skulle på sommerferie, fordi det kræver, at de skal planlægge så langt, forklarer Niels, og Henrik fortsætter: Men det betyder ikke at det her er ren ferie. Det er arbejde fra kl. 6 om morgenen til kl. 5-6 stykker om aftenen, når vi er på – vi knokler altså!

Alligevel har Henrik og Niels også overskud til at tage folk i arbejdsprøvning, og derfor har de et samarbejde med Kommunen om at have 2-3 stykker ansat ad gangen. Det er alle mulige typer mennesker, der har brug for hjælp til at komme tilbage på arbejdsmarkedet. I øjeblikke har de to medarbejdere, der kommer nogle timer om ugen og hjælper med forskellige praktiske ting.

– Vi synes, at det er spændende, og vi synes, det er en pligt for alle virksomheder. Der er jo meget arbejde i det, det er ikke noget, man bare kommer sovende til, men vi føler, at vi har overskud til det, fordi vi er to chefer i virksomheden, forklarer Henrik, der også fortæller, at svendene tager godt imod dem, der er i arbejdsprøvning.

Stort ansvar til medarbejderne

Gode svende hænger ikke på træerne, og derfor gør Henrik og Niels meget for at holde på deres ansatte. Selvom det er Niels og Henrik, der er cheferne og i sidste ende altid har det sidste ord, så giver de deres ansatte en stor del af ansvaret for de opgaver, de skal lave.

– Alle har ansvaret her, det er ikke sådan at Niels og jeg går ud og siger, at I skal lave tingene på den og den måde. De bestiller selv materialer, og de sørger selv for at snakke med kunden og selvfølgelig, skal der tales økonomi, så er det os, men det er svendene selv der står for arbejdet, det er deres ansvar, forklarer Henrik.

Alle har en individuel måde at løse en opgave, og ved at give ansvaret til de svende, der rent faktisk skal løse opgaven, er svendene blevet langt mere engagerede og dedikerede. Desuden har svendene et super godt forhold, hvor de både spiser morgenmad sammen en gang om ugen og tager på en årlig herretur.

– Så længe de udfører et kvalitetsarbejde, når de går derfra, og kunden er tilfreds, så bliver det gjort på den måde. Derfor er det jo nøje håndplukkede medarbejdere, vi har her, forklarer Henrik, der forsøger at skaffe en del arbejde i lokalområdet, så de kan spare medarbejderne for de lange køreture.

– Nogle gange kunne jeg måske godt have tænkt mig, at vi lå lidt tættere på Køge, eller Hårlev, som er lidt mere centralt, men slår du en cirkel med en times kørsel herfra, så når du jo faktisk langt rundt. På en time og et kvarter, så er du på den anden side af København, hvis trafikken er rigtig, siger Henrik.

En virksomhed i vækst

Makkerparret Niels og Henrik er et umage par, men måske det er netop derfor, at de klarer sig så godt. Hvor Henrik til tider kan være lidt gammeldags, så er Niels ikke bleg for at prøve nye ting og idéer af. Det krævede derfor lidt overtalelse at få trukket Henrik med på Stevns Erhvervsråds Raketvækstkursus.

– Vi har været på både kursus et og to – fantastisk! – det burde alle gøre. Kurset har givet Nils og jeg hår på brystet. Hvis ikke du udvikler dig, så sker der jo ikke noget. For mig og Niels betyder udvikling og vækst flere arbejdspladser. Vi vil gerne have vækst, og vi vil gerne lave flere arbejdspladser på Stevns – det er vigtigt for os begge to, fortæller Henrik, der ikke et øjeblik fortryder, at de deltog på kurset, for det har givet en masse nye redskaber til at udvikle og vækste virksomheden.

– Vi er en virksomhed i vækst – vi sover ikke! siger Henrik med et grin, og Niels fortæller: Det er jo ligesom et ægteskab, at man følges i med og modgang. Det er sjovere at gå på arbejde, når man har en makker, for man deles om ikke kun de sure men også de sjove ting.

Du kan læse mere om Adamsen på www.adamsen.as.