For 14 år siden startede Reinhard K. Kluge sin egen virksomhed, der i dag har 14 mand ansat i to afdelinger; Tømrermester og Entreprenør RKK og RKK København. I september deltog han i kurset Raketvækst, og det har sat skub i en ny udvikling.

Siden opstarten har forretningen vokset sig større og større. I dag er RKK ikke kun en tømrervirksomhed, men tager sig af det meste af entreprisen, og for nylig blev virksomheden også autoriseret kloakmester. Reinhard er uddannet energivejleder og en af de nyere investeringer, der er blevet fortaget i RKK er et termograferingskamera, der gør det muligt at beregne energibesparelser for boligejerne.

At se muligheder og udfordringer

Undervejs har der selvfølgelig været både udfordringer og muligheder. En af de muligheder, der opstod for Reinhard, blev skabt af en god medarbejder, der gerne ville være mere end bare medarbejder,

– i stedet for at han skulle stoppe og starte selv, som havde været alternativet, så kunne vi ligeså godt prøve at starte noget sammen, så det gjorde vi. Vi udvidede min forretning, så han dækker København. Vi har lavet et nyt selskab, sideløbende med mit, fortæller Reinhard.

Det var sådan, RKK København blev skabt. Det har sparet Reinhard for en masse ekstra tid på landevejen at få udvidet virksomheden mod nord. I øjeblikket har det også gjort det nemmere for dem at kunne være med på de opgaver, der er kommet efter ’stormfloden’ og skybruddene, som især har ramt København- og Frederikssundsområderne.

Men som selvstændig erhvervsdrivende støder man selvfølgelig også på udfordringer. Hos Reinhard har en af de største udfordringer været papirarbejdet. Tal og Excel-ark er ikke en af hans stærke sider:

– alt det regnskab og administrationen, der er ved at drive en lille eller mellemstor forretning, der har vi en udfordring, synes jeg. Jeg kan godt lide at være den, der har det forkromede overblik og dialogen i stedet for.

Og det er her, Reinhards styrke ligger. Dialogen med kunderne og det naturlige overblik har været med til at drive hans forretning så langt, som han er kommet. Derfor er han også nået frem til den konklusion, at hvis ikke man er god til det med tal og ikke nyder det, så er det bedre at få en anden til det. Det giver ham mulighed for at fokusere på sine styrker.

Raketvækst et skridt i den rigtige retning

I september deltog Reinhard og hans partner i internatet Raketvækst, der over tre dage har fokus på virksomhedens vækstpotentiale. Det har fået sat skub i en masse ting.

– Det er ikke fordi jeg synes, at jeg er kommet sovende til den forretning, jeg har bygget op, men der er kommet et andet drive ind over, fortæller Reinhard om tiden efter Raketvækst.

Der er sket en masse i RKK siden Raketvækst, og Reinhard har bl.a. haft flere virksomhedskonsulenter inde over:

– Jeg er gået i gang med en personlig effektivitetstræner via en ekstern konsulent og får rigtig meget ud af det. Hvis ikke jeg havde været på Raketvækst, så havde jeg ikke taget fat i ham. Jeg er blevet skubbet ud over kanten, og det er der et behov for, når man kører det game, jeg kører.

Det fylder meget at være selvstændig, og det har været svært at finde frem til, hvordan man får skabt mere tid i hverdagen. Og det er en af de ting, der har været fokuspunkt på.

– Jeg kunne godt ønske mig, at der var mere end 24 timer i døgnet, men det er der ikke. Så min tid skal administreres, og den skal administreres korrekt, således at jeg ikke sidder og laver noget arbejde, som jeg ikke er rigtig god til. Så kan jeg bruge min tid bedre et andet sted, fortæller Reinhard om tiden efter Raketvækst.

Reinhard og hans partner har fået mere end bare tanker ud af at være med på Raketvækst. Det har været et kæmpe boost og givet et nyt drive for dem, og de har fået bragt en masse bolde i spil på en ny måde. Særligt er der dog én ting, der har været vigtig efter Raketvækst:

– at få struktureret min egen hverdag. Hvis jeg får noget mere overskud der, så formoder jeg også, at jeg bliver en bedre leder, mener Reinhard.

At sætte sig et mål og nå det

Netop dét at få struktureret hverdagen er en af de ting, Reinhard har taget med sig fra Raketvækst.

– Vi laver en handlingsplan, og den skal være realistisk. Jeg har til dato nået de mål, som jeg skulle nå, fortæller Reinhard, der stadig har mange mål forude.

En af de vigtigste ting er, at målene er realistiske, og at der altid er et mål at arbejde hen imod. Det giver afklaring omkring, hvad der er vigtigt.

– Du bevarer et større overblik, når du gør det på den her måde, i stedet for, at du driver forretning fra den ene dag til den anden. Det er fedt – jeg elsker at kunne sætte flueben, siger Reinhard.

Men det er ikke kun dét at sætte flueben, der er vejen frem mod succes. I RKK arbejdes der ud fra princippet: Kvalitet til aftalt tid og pris. Det ved hans medarbejdere, og hans kunder nyder godt af det. Det er sådan han mener, at man altid bør drive virksomhed, og det har været nøglen til succes for Reinhard.

Læs mere om Tømrermester og Entreprenør RKK på http://tm-rkk.dk/