En sammenlægning af to veldrevne VVS-virksomheder, Skovslund VVS & Gas og Bernth’s VVS & Gas, er gået over al forventning, og deres nye samarbejde har skabt endnu større arbejdsglæde for de to direktører, Palle Skovslund og Henrik Bernth, som nu har fundet en vigtig sparringspartner i hinanden og én, der kan aflaste den anden i hverdagen.

Trods et diskret skilt som viser, at Skovslund-Bernth VVS & Gas hører til i det gule hus på Stevnsvej 59, er det ikke til at se fra vejen, at huset rummer Stevns’ største VVS-virksomhed. Kommer man længere ind af indkørslen åbenbarer der sig både et stort værksted og kontorlokaler, hvor man finder virksomhedens to direktører Henrik Bernth og Palle Skovslund.

Skovslund-Bernth VVS & Gas ApS er resultatet af en succesfuld sammenlægning, som fandt sted den 1. februar 2017 mellem de to lokale VVS- og gasfirmaer – Skovslund VVS & Gas og Bernth’s VVS & Gas, som nu har fælles adresse i Strøby Egede.

De to direktører, Palle og Henrik, har kendt hinanden igennem mange år, også inden de hver især blev ejere af hver deres virksomheder.

– Henrik har egentlig været ansat hos min far for mange år siden, inden han startede selvstændigt, fortæller Palle. Henrik forsætter med at forklare; Indtil jeg i 1996 fik muligheden for at købe en VVS-virksomhed i Strøby Egede.

Det var sådan, at Bernth’s VVS & Gas blev til. Mens Skovslund VVS & Gas blev etableret helt tilbage i 1950 i Hårlev af Palles bedstefar. I 2008 overtog Palle som tredje generation virksomheden efter sin far.

De to virksomheder har samlet set mere end 50 års erfaring inden for vand, varme og ventilation, hvad enten det gælder reparationer, renoveringer og restaureringer, og de er samtidig kvalificerede til at løfte større, omfattende og langvarige entrepriser og nybyggerier for både private, det offentlige og erhvervskunder.

To veldrevne VVS-virksomheder

Det er ikke manglende succes, som sidste år fik de to virksomhedsejere til at lægge deres virksomheder sammen – tværtimod. I efteråret blev Skovslund VVS & Gas sågar kåret som gazellevirksomhed af Børsen pga. sin flotte vækst. Sammenlægningen begrundes i stedet med de mange fordele, som en større virksomhed har f.eks. bedre indkøbsaftaler, stordriftsfordele og aflastning af hinanden.

Fordelene har også vist sig på et mere personligt plan for begge to.

– Det er rart, at der er flere om det, så man ikke står alene med det hele. Vi er på i mange timer om dagen, og nogle gange er det rart at kunne trække stikket helt og vide, at tingene stadig kører videre, selvom du ikke er der. Glæden ved at køre på arbejde er kun blevet større ved at være flere om det, fortæller Palle.

Selvom det første år af den nye virksomheds levetid er forløbet gnidningsfrit, valgte de to direktører alligevel at komme eventuelle konflikter og uoverensstemmelser i forkøbet:

– Når to personer, der har været vant til at være hver for sig, går sammen, så kunne det godt skabe lidt problemer. For at vi ikke skulle stå i en sådan situation, så har vi faktisk en kontrakt liggende på 80 sider, som skulle løse de her problemer. Hvis Palle og jeg ikke kunne blive enige om det, så har vi sat tre personer ind, som skal løse opgaven for os, forklarer Henrik, og henviser til, at de har oprettet en professionel bestyrelse med medlemmer fra ledende stillinger i dansk erhvervsliv.

Hverken Henrik eller Palle har dog en forventning om, at kontrakten eller bestyrelsen vil blive taget i brug til dette formål. De mener begge, at forklaringen på den gnidningsfri sammenlægning skyldes, at den måde de hver især har drevet deres virksomheder på, minder tilstrækkeligt om hinanden. Derudover er de også gode til at give plads til hinandens forskelligheder, hvilket uden tvivl bunder i en grundlæggende tiltro til hinandens arbejde.

– Nogle gange er der nogle ting, som betyder meget for den ene person, hvad man godt kan mærke, og så er det jo bare at sige ja. Og vi har jo begge to haft fornuftige forretninger, så om man gør det ene eller det andet, det går jo nok lige op alligevel, forklarer Palle.

I forbindelse med sammenlægningen, fik den nye virksomhed en tredje medejer, Rasmus Greiersen, der også fungerer som faglig ansvarlig. Rasmus har tidligere været ansat under Palle, men den 1. oktober 2017 trådte han til som medejer, hvilket har været planen i Skovslund VVS & Gas gennem flere år.

Ledelse og morgenbrød

Trods sammenlægningen leder de to direktører alligevel deres egne medarbejdere fra tidligere, som i alt tæller 11 medarbejdere og en lærling. Palle og Henrik kommunikerer dog dagligt, og hvis den ene er presset og har travlt, hjælper de selvfølgelig hinanden ved at låne en mand eller to ud.

– Vi kører meget videre på den måde, vi drev virksomhed på hver især før. Så det vi egentlig gør, er, at vi tager fordelene ved de to virksomheder, og så har vi haft fire lidt større arrangementer for vores medarbejdere for at ryste dem sammen, så vi har det sjovt alle sammen, på kryds og på tværs, forklarer Henrik, og de er da også begge enige i, at det er lykkedes med alle deres medarbejdere.

Det har nemlig været vigtigt for både Henrik og Palle at ryste deres medarbejdere sammen lige fra begyndelsen, da de har anerkendt, at medarbejderne har følt den største forandring i forbindelse med sammenlægningen. De ligger stadig op til, at alle sammen mødes hver fredag morgen til morgenbrød og kaffe en halv times tid inden dagens første kundebesøg.

Kundeservice: Et ord er et ord!

Selvom Skovslund-Bernth VVS & Gas er en lokal VVS-virksomhed med en stor kundegruppe på Stevns, bliver deres arbejdskraft også efterspurgt i Solrød, Greve, Karlslunde og det meste af Nordsjælland.

Virksomhedens medarbejdere arbejder ud fra en filosofi om, at et ord er et ord:

– Det er vigtigt for mig og også for Henrik, at hvis vi har aftalt, at vi kommer en eller anden given dag eller tidspunkt, så er det også sindssygt vigtigt, at det bliver overholdt, ellers skal vi altså også ringe og sige, at vi er forsinket, forklarer Palle tydeligt.

Det er også vigtigt for både Henrik og Palle, at alle parter ikke bare er tilfredse med resultatet – resultatet skal også leve op til kundens forventninger og behov, og derfor bruger de lang tid på forventningsafstemning med kunden.

Netop denne indstilling til kundeservice og -tilfredshed kan være årsagen til, at Skovslund-Bernth VVS & Gas klarer sig med stor succes og en voksende omsætning. Anbefalinger fra tilfredse kunder er nemlig vejen til nye kunder, og det skal blive spændende at følge med i, hvad næste skridt bliver for Stevns’ store VVS-virksomhed.

Læs mere om virksomheden på sbvvs.dk