Siden Jørgen Bille Larsen – stærkt flankeret af en ny professionel bestyrelse – overtog ledelsen i SOLVANG MASKINFABRIK A/S for et halvt år siden, har han haft travlt med at styrke og udvikle virksomheden bl.a. gennem planlagt certificering og digitalisering og ikke mindst gennem motivering og involvering af medarbejderne.

– Vi har viljen til vækst, understreger direktør Jørgen Bille Larsen, når han fortæller om planerne for den 50 år gamle virksomhed, SOLVANG MASKINFABRIK A/S udenfor Store Heddinge.

Det er et halvt år siden, at Jørgen overtog direktørstolen. Siden har han haft travlt med at planlægge videreudvikle SOLVANG MASKINFABRIK A/S til en mere moderne og agil virksomhed i tæt samarbejde med den professionelle bestyrelse, som han nedsatte i forbindelse med generationsskiftet. Bestyrelsen består, ud over Jørgen selv, af hans bror og medejer Anders Bille, og af bestyrelsesformanden Peter Larsen. Alle tre kommer med stor erfaring inden for bl.a. strategi, ledelse og salg fra store danske og udenlandske virksomheder – erfaring som de nu trækker på i en noget mindre skala.

– Jeg tænker på det her som en lille humlebi. Den kan bare ikke flyve, men det gør den, og det er lidt sjovt, at den allerede har lettet de første måneder, så vi skal nok få den til at flyve derud af, fortæller bestyrelsesformand Peter Larsen.

Holder fast i DNA’et

SOLVANG MASKINFABRIK A/S er specialiseret i drejning, fræsning og svejsning af stålkomponenter til metal- og produktionsindustrien i Danmark, Polen, Sverige og Tyskland, samt reparation og vedligeholdelse for store maskinstationer og den tunge transportsektor. Virksomheden tæller i dag 10 kompetente medarbejdere, som årligt producerer over 13.000 forskellige produkter i forskellige stålmaterialer.

– Vi ved meget om stål. Den tunge knowhow som vores produktionsledere og industriteknikere har fra mange års anciennitet, vurderer jeg er meget unik. De ved, hvilke metaller der ter sig på hvilken måde i hvilke maskiner, men også hvad der vigtigst for kunden, som vi ofte rådgiver, forklarer Jørgen.

Netop det gode håndværk, som i mange år har kendetegnet SOLVANG MASKINFABRIK A/S, er det fundament, som Jørgen og den nye bestyrelse vil bygge videre på i den digitale udvikling af virksomheden.

– Da vi var på en større runde kundebesøg i Danmark, Polen og Sverige omkring årsskiftet, spurgte vi vores kunder om, hvad der var det vigtigste for dem i vores samarbejde. Svaret var ret entydigt; bevar håndværket for det er ved at være sjældent, fortæller Jørgen.

– Vi skal holde fast i vores DNA. Hvis vi kan tage værdierne og føre dem ind i den digitale tidsalder, men stadig have fokus på, at der skal kvalitet ud i den anden ende, så synes jeg, at vi har målsat vores kerneværdier korrekt, således at de møder eller overstiger kundernes forventninger, forklarer Peter.

Medarbejderne på SOLVANG MASKINFABRIK A/S har mange års erfaring med bearbejdning af stål bl.a. svejsning.

Medarbejderne på SOLVANG MASKINFABRIK A/S har mange års erfaring med bearbejdning af stålkomponenter bl.a. svejsning.

Certificering bliver en del af fremtiden

En ting er at sige, at ens arbejde er af høj kvalitet – en anden ting er at kunne bevise det. Derfor har et af de første vigtige skridt siden november 2018 været investeringen og igangsættelse af et kvalitetsledelsessystem – første certificering forventes færdiggjort inden for en måned.

– Min erfaring er, at for at komme tæt på kunderne må vi også matche kundernes værdier, både operationelt og etisk, siger Jørgen.

Værdierne bygger allerede på ansvarlighed. Siden 2018 har SOLVANG MASKINFABRIK A/S været medlem af FN Global Compact. Det betyder, at virksomheden forpligter sig til at følge principper, som er baseret på internationalt vedtagne konventioner inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, samt at arbejde for at fremme sociale og miljømæssige målsætninger.

– Det kræver en del arbejde, men er spændende og vigtigt for mig, understreger Jørgen.

Sætte det rigtige team

Første skridt henimod en videreudvikling af virksomheden blev taget for et år siden, da Jørgen og hans bror Anders satte sig sammen med deres far og diskuterede de fire vigtigste fokusområder i virksomheden, for at udvikle deres 2021 strategi. Hvor mange strategiplaner aldrig når ud af skrivebordsskuffen, bruger SOLVANG MASKINFABRIK A/S aktivt strategien til at navigere efter, og det er blandt andet en af bestyrelsens opgaver at sikre, at strategien bliver fulgt og løbende justeret.

– Jeg mener, at Peter og absolut også min bror, Anders, er med til at trække os frem til der, hvor vi skal hen. Når vi skal ind og lave denne her overtagelse og ændring, har vi brug for nogle, som tager ansvarligt lederskab, og der skal jeg virkelig have nogle ”wing-men”, som jeg stoler på, fortæller Jørgen og fortsætter:

– Den erfaring vi har fået omkring at sætte de rigtige hold eksternt og internt, med de rigtige planer siden overtagelsen er enorm, og vi inviterer gerne andre lokale virksomheder og iværksættere til at komme forbi SOLVANG MASKINFABRIK til vidensdeling.

Medarbejderne er med på rejsen

Fordi medarbejdernes høje faglighed er SOLVANG MASKINFABRIK A/S’ største aktiv, handler første indsats i 2021 planen netop om motivation af medarbejderne.

– Vi kommer fra noget godt, som vi gerne vil gøre endnu bedre, men vi skal også gøre det med dem. Jeg startede med ledelsen, og sammen med en HR udviklingskonsulent, definerede de selv vores 10 ledelsesprincipper og værdigrundlag. Lederne har i den grad taget ejerskab og formået at synliggøre og udleve de principper, fortæller Jørgen.

For at involvere medarbejderne har Jørgen bl.a. indført månedlige medarbejdersamtaler, hvor medarbejderne deler deres inputs med ledelsen.

– Medarbejderne går derude og skruer på maskinerne dag ud og dag ind og fanger de der småting, der gør os endnu bedre – på en god dag, kan vi jo kalde det innovation, forklarer Peter.

Involveringen af medarbejderne har skabt grobund for et stærkt engagement, som tydeligt er kommet til udtryk i de seneste måneder, hvor rekordmange ordrer har lagt ekstra pres på medarbejderne.

Medarbejdernes høje faglighed er SOLVANG MASKINFABRIK A/S’ største aktiv. Derfor har ledelsen i SOLVANG MASKINFABRIK A/S stor fokus på involvering og motivation af medarbejderne.

Medarbejdernes høje faglighed er SOLVANG MASKINFABRIK A/S’ største aktiv. Derfor har ledelsen i SOLVANG MASKINFABRIK A/S stor fokus på involvering og motivation af medarbejderne.

Millioninvestering i digital omstilling

Når SOLVANG MASKINFABRIK A/S’ medarbejdere i dag skal bearbejde et stykke metal foregår det dels på moderne, CNC computerstyrede maskiner og dels på større digitale maskiner. Der er dog ingen tvivl om, at det kræver nogle andre færdigheder i dag, end det gjorde for bare -5-10 år siden.

– Der skal ske et løft fra at kunne modtage digitale arbejdsbeskrivelser og emnebeskrivelser direkte fra kunden, til at kunne få maskinen direkte til at gøre det, så det har også vores fokus i de kommende år, forklarer Peter.

Den digitale omstilling kræver ikke bare efteruddannelse af personalet og ansættelse af nye kompetencer. De nye maskiner kræver tunge investeringer, men Jørgen og bestyrelsen er godt i gang med at styrke virksomheden, for at kunne tage de nødvendige skridt – drømmen er en fordobling af omsætningen i 2021.

Den første investering på over en million kroner i et helt nyt digitalt 5-akset bearbejdningscenter blev underskrevet i slutningen af april, hvilket gør at SOLVANG MASKINFABRIK A/S på kort sigt vil kunne tage flere ordrer end i dag og optimere leveringshastigheden.

– Vi har i den grad viljen til vækst, kapaciteten til vækst, og vi har medarbejderne til vækst – med dem mener jeg alle i produktionen, ledelse, ejere og bestyrelse. Så længe vi står sammen kan vi mange ting, understreger Jørgen til slut.

Du kan læse mere om Solvang Maskinfabrik på https://solvang-maskinfabrik.dk/ og følge virksomheden på LinkedIn.