Tirsdag den 17. december sendte Femern A/S installationsopgaver for mere end én milliard kroner til Femern-tunnelen i udbud. Der er tale om tunnelens ’indmad’, som er opdelt i en lang række under-entrepriser, der gør det attraktivt også for mange danske virksomheder at deltage i kapløbet om ordrene.

Alt fra varmedetekteringskabler, kabelbakker, samlebrønde til elevatorer, kommunikationsudstyr og brandslukningsudstyr. Og meget andet udstyr skal installeres, testes og godkendes inden Femern Bælt-forbindelsen i 2021 står færdig. Det udmønter sig i en ekstrem lang indkøbsseddel, der repræsenterer en samlet værdi på mere end én milliard kroner, og som nu sendes i udbud. Der er tale om tunnelens elektriske og mekaniske indmad. Alle de del-elementer, der er med til at gøre den godt 18 kilometer lange sænketunnel til verdens mest sikre.

Tilgodeser også mindre virksomheder
–  Men her og nu er det naturligvis særdeles interessant, at udbuddet er skruet sådan sammen, at også de lidt mindre leverandører, vil kunne deltage i arbejdet, vurderer projektdirektør i Femern Belt Development Martin Nielsen.

Han understreger, at netop det forhold, at Femern A/S, der står for byggeriet af tunnelen,  har nedbrudt det samlede udbud i en lang række mindre ’entrepriser’ også gør det interessant for de regionale virksomheder at deltage i kapløbet om ordrene.

–  Der er elementer i udbuddet, der kræver på innovative løsninger eller er af et sådant omfang, at det må forventes især at interessere internationale konsortier. Men når udbuddet i praksis handler om konkrete forhold som trafikstyringsskilte, antennesystemer og interne tv-systemer, er det klart, at også Region Sjællands erhvervsliv har noget at byde ind med, siger Martin Nielsen.

Udover dette store udbud har Femern A/S annonceret, at der senere følger to mindre udbud for den arkitektoniske udformning af belysning og tunnelens betalingsanlæg.

Industry Day den 21. januar 2014
Samtidig med udbuddet af de elektriske og mekaniske installationer, har Femern A/S besluttet sig for at invitere til en såkaldt Industry Day. Den finder sted i København den 21. januar 2014, hvor alle, der er interesserede i at byde på opgaverne, samt eventuelle underleverandører kan få en detaljeret gennemgang af opgaverne indhold og karakter, ligesom der bliver lejlighed til at møde bygherrens ledelse.

Læs mere om elementerne, der er i udbud

Kilde: Klar til nye muligheder