Igen i år, har Stevns Erhvervsråd i samarbejde med Stevns Kommune afholdt møde om anlæg og udbud. På mødet gennemgik leder af Stevns Ejendomme Jesper Boesen den nye struktur i Stevns Ejendomme, reglerne omkring udbud samt den økonomiske fordeling på virksomhederne og sidste års udbud og opgaver samt udbud i 2022.

Til stede i kantinen på Stevns Rådhus var omkring 40 virksomheder, nogen havde været der før og andre var helt nye. Alle med en interesse eller nysgerrighed om kommunens opgaver og udbud.

”Hele arrangementet handler i bud og grund om gennemsigtighed. Det handler om, at Stevns Kommune gerne vil invitere de lokale virksomheder til at byde ind på opgaverne, både de store og de små. I Stevns Erhvervsråd vil vi gerne understøtte den åbenhed og gøre vores for, at flere lokale virksomheder får del i opgaverne,” siger Thomas Christensen, erhvervschef i Stevns Erhvervsråd.

I 2021 er der særligt blevet brugt midler på to store projekter. Det ene er opførelsen af den Nye Stevnshal. Hallen har været med til at skabe et lidt skævt billede for, hvordan lokale håndværkere har fået del i de samlede midler på anlægsområdet.

”Hovedentreprisen for hallen gik til en virksomhed uden for kommunen og dermed ser det samlet ud til, at vi procentvis har brug langt færre penge lokalt end tidligere år, men det er ikke helt rigtigt. Den entreprenør der havde hovedentreprisen, har nemlig hyret en stor del lokale håndværkere ind for at løse delopgaver – og det er vi meget glade for i kommunen. Vi ser jo gerne at anlægsopgaverne kommer lokale håndværkere til gode,” siger Jesper Boesen, leder af Stevns Ejendomme.

I 2020 tilfaldt 41 % af midlerne til bygge- og anlægsopgaver, lokale virksomheder, i 2021 var det 25 %. I faktiske tal er forskellen dog ikke så stor, i 2020 var det 18,2 mio. og i 2021 var det 16,7 mio.

Nye elementer i forhold til Stevns Kommunes Anlægsopgaver

Opgaverne kommer i fremtiden til at blive styret gennem et nyt elektronisk FM system. Herigennem kommer opgaverne ud enten som mail eller via en app virksomhederne kan downloade.  Virksomhederne har så mulighed for at se opgaverne, notere når de påtager sig en opgave, afrapportere og sende faktura via app-en.

Der vil også blive investeret i databaseret energiledelse, hvor enkelte elementers energiforbrug bliver overvåget via energisensorer. Sensorerne giver så alarm, hvis der sker et overforbrug. Det kan fx være på en specifik ventilator, hvor sensoren kan fortælle præcis hvor meget strøm den enhed forbruger og der kan komme en alarm hvis der er overforbrug.

Endelig vil fremtidige energirenoveringer blive finansieret på en ny måde: de vil blive betalt via den opnåede besparelse på energiforbruget. Det skulle gerne give øget og mere effektiv vedligeholdelse.

Regler for udbud

”Opgaverne udbydes så de lokale virksomheder har bedst muligheder for at byde ind på sagerne. Det er vigtigt at opgaverne er synlige og der er gennemsigtighed. Det er bl.a. det, der er målet med mødes at præsenterer opgaverne for 2022,” Jesper Boesen, leder for Stevns Ejendomme.

I 2021 handlede Stevns Kommune med 73 forskellige lokale leverandører.

Jesper Boesen præciserede på mødet, at reglerne for udbud deles i to gruppe: laveste pris og ØMF (økonomisk mest fordelagtigt). Hvis opgaven udbydes til laveste pris, så skal kommunen tage det laveste tilbud. Udbydes den efter ØMF-principper, spille andre forhold ind end den konkrete anlægspris. Her kan det altså være et dyrere tilbud der vælges, men hvor der er andre parametre, der gør det samlede tilbud bedre.