Flere erhvervsdrivende i kommunen døjer med langsomme bredbåndforbindelser. SEAS-NVE har dog en ambition om at tilbyde alle husstande i kommunen adgang til fibernet inden 2023 bl.a. i Klippinge-Magleby området, hvor selskabet i øjeblikket undersøger interessen for at etablere fiber. Morten Ingemann Nielsen fra Lejmin.dk opfordrer til at bakke op om projektet.

– Det net, vi har i dag, bryder tit sammen, og det betyder, at vi har folk ansat, som ikke kan arbejde, fortæller Morten Ingemann Nielsen, som er ejer og direktør i udlejningsvirksomheden Lejmin.dk i Klippinge.

Morten Ingemann Nielsen står langt fra alene med sin udfordring. Ifølge en oversigt fra Seas-NVE har over 15% af boligejerne i Stevns en hastighed, der er lavere end 10/2Mbit. Det på trods af, at Energistyrelsen i juli meldte ud, at 94% af alle boliger og virksomheder i Danmark har adgang til høje bredbåndshastigheder på 100/30 Mbit.

– Når vi har haft børn hjemme her i coronatiderne, har vi haft rigtig store udfordringer, for de skal jo være på hele tiden, når de er i skole. Så vi har simpelthen ikke forbindelse nok, fortæller Morten Ingemann Nielsen.

Tidligere har det været muligt at få støtte til at etablere bedre bredbånd i landdistrikterne gennem den såkaldte Bredbåndspulje, men regeringen har ikke afsat midler til puljen i finansloven for 2021.

Der er dog håb for Morten Ingemann Nielsen og andre lokale erhvervsdrivende med dårligt internet. Flere selskaber har nemlig meldt om omfattende planer om udrulning af det hurtige fiberbredbånd. Det gælder bl.a. SEAS-NVE, som ejer Fibia, som har en målsætning om, at alle husstande og virksomheder i selskabets dækningsområde får tilbudt adgang til 1 Gb/s højhastighedsinternet inden udgangen af 2023:

– Nu skruer vi for alvor op for digitalisering af regionen. Det handler om at skabe vital adgang til viden, undervisning, sociale relationer, fremtidens sundhedsvæsen, handel, og underholdning – og adgangen til digital kommunikation er helt afgørende for udvikling og vækst i regionen, fortæller Jesper Hjulmand, administrerende direktør i SEAS-NVE.

Lokale ildsjæle får fiber til Klippinge

For at komme på fibernettet, kan man på Fibia.dk tilkendegive, at man er interesseret, da der skal være tilstrækkeligt mange, som udviser interesse for fibernet i ens område, før Fibia begynder etableringen.

For at samle opbakning til fibernet i ens område, kan man også melde sig som fiberambassadør på siden, og det er netop via lokale ambassadører, at Fibia i øjeblikket undersøger interessen for at etablere fibernet i Magleby-Klippinge området. Det glæder Morten Ingemann Nielsen, som opfordrer private og erhvervsdrivende til at bakke op om projektet:

– Vi mangler stadig tilmeldinger, så vi kan få fiber ud til alle husstande, som ligger i landområderne. Hvis en virksomhed som min skal have fibernet, koster det et sted mellem 50.000-100.000 kr at få gravet kabler ned, men nu kan vi alle sammen blive koblet på for knap 4000 kr., fortæller Morten Ingemann Nielsen.

Fristen for at melde sig til fibernettet i Magleby-Klippinge er 31. oktober.

Følg med i projektet og tilkendegiv din interesse for at komme på Fibernettet i Magleby-Klippinge

 

Digital infrastruktur er et erhvervspolitisk fokusområde

Digital infrastruktur er fokusområde i Stevns Kommunes erhvervspolitik:

”Der skal arbejdes på en stærk digital infrastruktur – med et veludbygget mobilnet og en stærk bredbåndsdækning,” står der i indsatsen; ”Mobil- og bredbåndsdækning til alle”. Derfor har Stevns Kommune i 2021 en samlet plan på vej for den digitale infrastruktur.

Stevns Kommune har hidtil arbejdet med at understøtte den digitale infrastruktur bl.a. ved at yde tilskud og rådgivning til lokale bredbåndsprojekter, som søger etablering af bredbånd gennem den nationale bredbåndspulje.

Stevns Kommune har samtidig haft fokus på at gøre det smidigt for teleindustrien at opsætte master i Stevns Kommune under hensyn til de øvrige interesser, der er i området. Sammen med Regions Sjællands øvrige kommuner er Stevns medlem af Digital Taskforce, som arbejder for at styrke mobil- og bredbåndsforbindelserne i regionen som indgang for og talerør til teleindustrien.