Produkter fra Stevns – i første omgang fødevarer – har nu mulighed for at blive en del af det nye produktprogram for Stevns Klint Verdensarv, som giver produkterne ret til at bære det særlige verdensarvsmærkat.

Fremover er det muligt at købe certificerede produkter, som har en særlig tilknytning til Stevns, er producerede forsvarligt og bæredygtigt og har en høj kvalitet. Det er partnerprogrammet til Stevns Klint som UNESCO Verdensarv, der nu giver muligheden for at sætte en særlig version af partnerlogoet på et fysisk produkt – i første omgang fødevarer.

Programmet er for alle verdensarvspartnere, som producerer fødevarer, og der arbejdes også på at udvide programmet, så andre fysiske produkter kan få et verdensarvsmærkat.

– Med produktprogrammet får vi mulighed for at vise, hvor særlig Stevns er, fortæller Jesper Yde Knudsen, iværksætter- og virksomhedskonsulent i Stevns Erhvervsråd.

Erhvervsrådet har haft en stor rolle i udviklingen af produktprogrammet, fordi måden at tænke udvikling på giver mening, også fremtidigt. Produkter med det særlige stempel skal være med til at vise, at Stevns kan noget helt specielt, Derfor er der også nogle helt særlige kriterier, man som produktpartner skal leve op til. For eksempel vægtes det højt, at ingredienserne kommer fra Stevns, og at råvarerne er dyrket eller produceret bæredygtigt. Ligesom det også tæller positivt at produktet er enestående og har en høj kvalitet uden unødvendige tilsætningsstoffer.

Thomas Munkholm Buhelt, faglærer på ZBC kokke- og tjenerskolen, underviser i innovation, lokale fødevarer samt kvalitet i æstetik og sensorik, er inviteret ind til at vurdere de produkter, der søger om det særlige mærke.

– Fødevarer kan stå stærkt som lokal branding, det ser vi over hele landet, derfor er det vigtigt at skille sig ud. Med certificeringen som verdensarvsprodukt så kan de produkter virkelig løfte fortællingen om Stevns som et særligt sted, hvor oplevelser og kvalitet er i højsædet, forklarer Thomas Munkholm Buhelt, der er vant til at vurdere fødevarer efter skrappe krav og hårde kriterier.

En god forretning

Kalken i Stevns Klint strækker sig langt ind i landet, og det er netop klinten og optagelsen på verdensarvslisten, som skal være med til at løfte virksomheder, organisationer og foreninger til gavn for hele området.

– Vi tør godt sige, at det er en god idé at tjene penge på verdensarv, siger Tove Damholt, direktør i Verdensarv Stevns og fortsætter
– UNESCO siger faktisk det samme: for det har vist sig, at når man lokalt arbejder for og med et verdensarvssted og det er en god forretning, så passer man også bedre på det. Og med produktprogrammet så er vi helt nede i kernen og sikre, at produktet lever op til de skrappe krav om blandt andet lokal forankring og bæredygtighed. Og dertil kommer god kvalitet.

Jesper Yde Knudsen fra Stevns Erhvervsråd tilføjer:

– Der er ingen tvivl om, at det er vigtigt at tænke i en samlet måde at brande et sted på. Her hænger sted og produkter tæt sammen. Stedet er ganske særligt, det er verdensarv, og produkterne skal leve op til det gode ry. Samtidig styrker det de enkelte producenter, som bliver endnu bedre rustet til en fremtid med mere og mere fokus på bæredygtighed og kvalitet.

Urtopia Frilandsurter var en af de første til at søge det nye certifikat til et af sine produkter. Thomas Munkholm Buhelt, faglærer på ZBCs kokke- og tjenerskole dufter til de særlige tørrede krydderurter, som Pia Frøslev, tv, præsenterer for dem.

Urtopia Frilandsurter var en af de første til at søge det nye certifikat til et af sine produkter. Thomas Munkholm Buhelt, faglærer på ZBCs kokke- og tjenerskole dufter til de særlige tørrede krydderurter, som Pia Frøslev, tv, præsenterer for dem.


Sådan bliver dit produkt certificeret

For at kunne ansøge om optagelse i Produktprogrammet for Stevns Klint Verdensarv skal man i forvejen være optaget i Partnerprogrammet for Stevns Klint Verdensarv. Alle virksomheder, foreninger og kunstnere kan blive optaget som partner, når de indvilliger i at gennemføre et heldagskursus med basisviden om Stevns Klint som verdensarv.

Når du ansøger om at få certificeret et produkt, en produktserie eller en serviceydelse i Produktprogrammet for Stevns Klint Verdensarv, skal du først besvare et spørgeskema, hvor der lægges vægt på følgende kriterier:

  • Virksomheden og ejerforhold
  • Kvalitet
  • Bæredygtighed
  • Lokal forankring og binding til Stevns Klint

Du bliver efterfølgende inviteret til at præsentere dit produkt og din virksomhed for et ekspertpanel, som gennemgår dit udfyldte spørgeskema, giver dig feedback og laver en samlet vurdering af dit produkt. Panelet beslutter ved samme lejlighed om dit produkt kan optages i produktprogrammet.

Hvis dit produkt bliver certificeret, opnår det retten til at bære et særligt verdensarvsmærkat. Hvis dit produkt ikke bliver optaget, får du forslag til, hvordan du kan arbejde med udviklingen af dit produkt, så det i højere grad lever op til produktprogrammets kriterier, og du er velkommen til at søge igen ved en senere lejlighed.

Kontakt Iværksætter- og Virksomhedskonsulent Jesper Yde Knudsen tlf. 21221765 – jesper@stevnserhvervsraad.dk, hvis du er interesseret i at få dit produkt certificeret.