Som selvstændig erhvervsdrivende er der en række regler for, hvordan man må henvende sig til eksisterende og potentielle kunder og især, hvordan man ikke må.
For at gøre reglerne mere gennemskuelige har ombudsmanden lavet en ny version af spamvejledningen.

Vejledningen indeholder markedsføringsreglerne for uanmodede henvendelser, og du kan her læse, hvilke regler du skal forholde dig til, når du sender reklamer via henholdsvis mails, sms’er, telefon, telefax og breve.

I vejledningen finder du et skema med oversigt over de gældende regler samt eventuelle undtagelser. Du finder samtidig en uddybning af de enkelte regler og praktiske eksempler, der forklarer reglerne på en simpel måde.

Du kan læse vejledningen her.