Erhvervsstyrelsen har netop åbnet en ny pulje til projekter, der fremmer iværksætteri og innovation i Danmark.

Som udgangspunkt kan man søge om tilskud til dækning af projektrelaterede udgifter på op til 500.000 kr. og op til 100.000 kr. til konferencer og en-dags events. Der stilles ikke krav om medfinansiering. 

Ansøgningerne vil blive vurderet efter fristens udløb den 22. maj 2014 kl. 12:00.

Vurderingen af ansøgningerne sker efter følgende kriterier:

  • Fremme af iværksætterkultur – inden for området iværksætteri og innovation
  • Nyhedsværdi – hvilken ny værdi skaber projektet for målgruppen
  • Kompetencer – relevante kompetencer i virksomheden/organisationen og evt. samarbejdskredsen bag projektet.
  • Tilskyndelsesværdi – tilskuddet skal accelerere ambitionsniveauet i projektet (fx tid eller omfang)

Ansøgninger der ikke lever op til alle kriterier, vil ikke komme i betragtning.

Der kan ikke ydes støtte til ansøgere, som har modtaget støtte til samme eller lignende projekter og arrangementer inden for de seneste tre år, dvs. i årene 2011 – 2013.

Ansøgninger skal sendes pr. mail til

For at komme i betragtning til puljen