Akkrediteringsrådet har netop godkendt en ny erhvervsuddannelse til byggekoordinator, og det betyder, at håndværkere allerede fra sommeren 2014 vil kunne supplere deres uddannelse på et af de erhvervsakademier, som står klar med den nye, toårige uddannelse.

Uddannelsen er udviklet i et samarbejde mellem de udbydende erhvervsakademier, Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund. Den henvender sig i særlig grad til håndværkere inden for byggeriet, som har lyst til nye udfordringer og mere ansvar.

De kan vælge at gå i tre forskellige retninger, nemlig Forretningsudvikling, Bæredygtighed og Entrepriseledelse. Pensum vil blandt andet værekommunikation, byggejura, planlægning og ledelse – altså vigtige kompetencer for branchen.

– Uddannelsesniveauet i byggebranchen er stagneret de sidste 15 år. Mange – alt for mange – forlader branchen i stedet for at videreuddanne sig, måske på grund af for utidssvarende uddannelsestilbud. Med byggekoordinatoruddannelsen håber vi på at kunne tiltrække en helt ny gruppe af studerende, som kan bygge videre på de kompetencer, som de allerede har, og dermed være med til at kvalificere byggeriet yderligere, siger Gita Grüning, formand i Teknisk Landsforbund.

I byggeriet er det ofte sådan, at en virksomhed arbejder på mange projekter samtidig. Derfor efterspørger arbejdsgiverne naturligvis ansatte med solid erfaring og med viden om ledelse, så de mange projekter ikke går i stå på grund af manglende beslutningskraft og kompetence.  Det er dette behov, den nye uddannelse skal forsøge at imødekomme.

– Det er vigtigt for branchen, at der eksisterer et uddannelsestilbud på erhvervsakademiniveau med en selvstændig profil og optag. Der skal være fokus på entrepriseledelse, virksomhedslære, green business og kommunikation. Disse områder skal styrkes, for at bygge- og anlægsbranchen kan udvikle sig sundt og konkurrencedygtigt, pointerer chefkonsulent Sidse Frich Thygesen, Dansk Byggeri.