Stevns’ iværksættere kan se frem til et nyt iværksættermiljø i Hårlev, efter kommunalbestyrelsen har afsat penge i budgettet for 2019 til at skabe et kontorfællesskab på Hårlev Bibliotek.

For mange iværksættere er et kontorfællesskab et attraktivt og inspirerende alternativ til hjemmearbejdspladsen. Tidligere har mange af Stevns’ iværksættere måtte søge mod Køge eller længere væk for at dele kontorplads med ligesindede, men nu kan de snart se frem til et moderne iværksættermiljø i Hårlev. I seneste budgetforlig har kommunalbestyrelsen afsat 500.000 kr. i anlægsbudgettet til at skabe et iværksættermiljø på Hårlev Bibliotek.

’Stevns er en iværksætterkommune, og de nye virksomheder bidrager med vigtige arbejdspladser og indtægter til kommunen. I et iværksættermiljø kan iværksætterne dele viden, motivere og inspirere hinanden til større vækst. Et synligt miljø er samtidig med til at understøtte den stærke iværksætterkultur, vi har i kommunen, så endnu flere får lyst til at starte op. Derfor er det en væsentlig indsats i kommunens erhvervspolitik, som vi har afsat midler til at etablere’, forklarer formand for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, Mikkel Lundemann Rasmussen.

Hårlev Bibliotek er ideel

Beslutningen vækker glæde i Stevns Erhvervsråd, som længe haft et ønske om at kunne tilbyde Stevns’ iværksættere et velegnet kontorfællesskab i kommunen. Derfor har Erhvervsrådet gennem længere tid været i dialog med Hårlev Bibliotek, fordi biblioteket har overskydende kvadratmeter, som er egnede til formålet.

’Placeringen på Hårlev Bibliotek er ideel, fordi Hårlev er et trafikalt knudepunkt med et stærkt erhvervsfællesskab. Biblioteket er samtidig en vigtig vidensressource, som i forvejen huser teknologiværkstedet Stevns Maker Space’, fortæller iværksætterkonsulent hos Stevns Erhvervsråd, Jesper Yde Knudsen.

Biblioteksleder, Maybritt Diechmann supplerer og lægger heller ikke skjul på, at hun gerne ser, at bibliotekets overskydende kvadratmeter bliver anvendt til formålet:

’Vi vil gerne lave en bedre udnyttelse af et meget stort bibliotek, og jeg synes, det passer som fod i hose med, at vi også har et Maker Space med en meget entreprenant makergruppe. Der er også en økonomisk fordel ved et iværksætterhotel her på biblioteket i forhold til samdrift. Vores øvrige brugere kommer ikke til at mærke noget til iværksætterhotellet, for der er ikke tale om kvadratmeter, som går fra brugerrummet. Vi glæder os til at byde iværksætterne velkommen’.

Stevns Erhvervsråd  har  skrevet et oplæg, hvor de beskriver projektet. Her fremgår det, at et iværksættermiljø på biblioteket vil kunne rumme 10 kontor- og flyverpladser.

’Det giver samtidig mulighed for, at vi kan flytte en del af vores iværksættervejledning og flere netværksarrangementer til Hårlev, hvor vi er tæt på iværksætterne’, forklarer Jesper Yde Knudsen, som forventer, at der bliver rift om pladserne i det nye iværksættermiljø.

Efter planen går byggeriet i gang i løbet af 2019.

Kontakt Iværksætterkonsulent Jesper Yde Knudsen, hvis du er interesseret i en plads i det nye iværksættermiljø. Tlf. 21221765 – jesper@stevnserhvervsraad.dk. 

Kilde: Stevns Kommune