Den 29. januar havde Verdensarv Stevns inviteret nye og potentielle verdensarvspartnere til nytårskur. Her kunne de sammen med Stevns Erhvervsråd løfte sløret for et nyt og forbedret Partnerprogram, der byder på færre krav o flere fordele til de virksomheder, organisationer eller foreninger, som er partnere med verdensarven.

Partnerprogrammet er et fællesskab, som er centreret om at udnytte de muligheder, som verdensarven skaber. Det skal ske på en bæredygtig måde, som både kommer verdensarven, partnerne og hele Stevns til gavn – også økonomisk.

Siden 2016 har virksomheder, foreninger og organisationer haft mulighed for at blive partner med Verdensarven Stevns Klint – et tilbud som 34 partnere allerede har taget i mod.

Baseret på de første års erfaringer og feedback fra partnerne har Verdensarv Stevns og Stevns Erhvervsråd i fællesskab arbejdet på at redefinere partnerprogrammet. De kunne på nytårskuren 29. januar løfte sløret for alle de fordele, der er ved at blive partner.

Nyt Partnerprogram:

Hvad får man som partner?

Det er gratis at være partner med verdensarven.

Som partner får man:

PARTNERCERTIFIKAT OG -SKILT
Du får et partnercertifikat og et partnerskilt som bevis på, at du har deltaget i grundkursus for partnere og desuden har forpligtet sig til at leve op til de øvrige krav, som stilles til medlemmer af partnerprogrammet.

PRÆSENTATION PÅ VERDENSARVENS HJEMMESIDE
Alle partnere bliver præsenteret på verdensarvens nye hjemmeside med navn, adresse, hjemmeside, kort beskrivelse og billede.

STØRRE BILLEDDATABASE TIL MARKEDSFØRING – SKYFISH
Du får adgang til et fælles billedbibliotek, hvor partnere kan stille billeder til rådighed for hinanden og gøre brug af verdensarvens billeder til sociale medier, hjemmeside og anden markedsføring.

PROFILBILLEDER AF DIN VIRKSOMHED TIL EGET BRUG
Du får taget profilbilleder til præsentation på verdensarvens hjemmeside, og kan frit anvende dette på sociale medier, hjemmeside og anden markedsføring.

SMÅ GRUNDTEKSTER OG BILLEDER TIL MARKEDSFØRING – OM VERDENSARV OG STEVNS KLINT
Du får en grundpakke med tekster og billeder om verdensarv og Stevns Klint til at anvende på din firmahjemmeside

GRUNDTEKSTER OG ÅRSHJUL
Adgang til et årshjul med gode tekster og billeder til hver måned, året rundt til brug på fx sociale medier og hjemmeside.

CAMPINGVOGN, ROLL-UPS OG BEACHFLAG
Du har mulighed for at låne verdensarvscampingvognen og roll-ups med partnerlogo og kernefortællingen til brug ved arrangementer mv.

HJÆLP TIL MARKEDSFØRING OG KOBLING TIL VERDENSARVEN
Book tid til et kaffemøde med turismekonsulenten, Stevns Erhvervsråd eller Verdensarv Stevns. Vi står klar til at hjælpe dig med at synliggøre koblingen mellem den enkelte virksomhed/organisation og verdensarven og nå bredere ud med din markedsføring.

Du får også adgang til en fælles Facebookgruppe for partnere, automatisk tilmelding til verdensarvens nyhedsbrev, sæsonstartture og mere.

Og du får muliged for fx at tilkøbe kurser i Tripadvisor, sociale medier, kundekommunikation, raketvækstforløb, mulighed for rabat på fotograf og vignetfilm og merchandise … og så finder vi på mere, når vi hører, hvad I drømmer om.

 Hvad skal der til for at blive partner?

Inden optagelse skal du udfylde et online skema og herefter deltage i grundkursus (Stevns Klint kernehistorie m.m. – 4 timer)

Efter optagelse skal partnerne:

1.Deltage i årlig partnerdag

2.Loyalt synliggøre og formidle viden om Stevns Klint som verdensarv

Distribuere informationsmaterialer omkring verdensarv
Omtale partnerprogram på egen hjemmeside med minimum logo og link
Bidrage til synliggørelse af Facebook.com/stevnsklintverdensarv ved at ”like” denne side

3.Medvirke til bæredygtig udvikling i området

Samarbejde med andre partnere
Medvirke til, at der tages hensyn til geologiske, natur og kulturhistorie værdier
Medvirke til at der tages hensyn til lokalområdets beboere

Og selvfølgelig overholde gældende regler og lovgivning.

Læs mere om partnerprogrammet og ansøg om partnerskab på http://stevnsklint.org/hjem/partner.html