Det gigantiske byggeprojekt Femern-forbindelsen vil ikke alene fylde ordrebøgerne i mange små og mellemstore danske virksomheder. Det skaber også grobund for øgede kompetencer og vækst i de samme virksomheder.

Udnyttelse af Femern-projektets potentiale for vækst og øget konkurrenceevne i virksomhederne er hovedmålet med projektet ”Femern-forbindelsen som vækstdriver”, der nu sættes i gang.

40 virksomheder primært i bygge- og anlægsbranchen samt servicebranchen får mulighed for at deltage, og de første virksomheder sætter skub i projektet i løbet af oktober.

Udvikler virksomhederne

Per Aarsleff A/S, en del af Femern Link Contractors (FLC), der bl.a. står for byggeriet af tunnelelementfabrikken, selve tunnelen samt portaler og ramper, anbefaler virksomhederne at deltage i projekt Femern Vækst.

”Projektet giver virksomhederne mulighed for at udvikle deres firma med nye kompetencer, og det vil give dem større muligheder for at få opgaver i forbindelse med Femern-projektet.

Tunnel-byggeriet er et internationalt projekt med engelsk som arbejdssprog, og derfor er det vigtigt, at de deltagende virksomheder har de nødvendige sproglige kompetencer. Samtidig stilles store krav til dokumentation af såvel de fysiske arbejder som ansættelsesforhold. Det er krav, som måske ikke alle virksomheder er vant til, men det vil tilføre dem erfaringer og gode referencer, der kan blive værdifulde for virksomheden i fremtiden.

Og her er projektet Femern Vækst skræddersyet til at hjælpe dem på rette vej,” siger afdelingsdirektør Jesper Boilesen, Per Aarsleff A/S.

Stor interesse blandt virksomhederne

”Mange virksomheder ser sig som underleverandører til Femern-projektet. Men har de nøglerne til at skaffe sig adgang? Det er forenklet sagt det, projektet går ud på. Har virksomhederne ikke nøglerne, vil vi bidrage til, at de får det,” siger projektleder Jesper Rønn Kristiansen, Femern Belt Development.

I første fase udarbejdes en vækstplan for den enkelt virksomhed, i næste fase bibringes virksomheden de kompetencer, der er nødvendige for at gennemføre vækstplanen. Det kan eksempelvis være sproglig eller faglig opkvalificering, ledelsessparring, organisationsudvikling m.v.

”Vi oplever allerede nu stor interesse fra virksomhederne, og jeg vil opfordre interesserede til hurtigst muligt at tage kontakt til os for at få yderligere oplysninger, eller at gå ind på vores hjemmeside www.femernvækst.dk og søge om at være med,” siger Jesper Rønn Kristiansen.


Fakta om ”Femern-forbindelsen som vækstdriver”

Femern Vækst er et to årigt projekt (2020 og 2021), som har til formål at udnytte Femern Bælt-projektets kæmpemæssige potentiale for vækst og øget international konkurrenceevne i små- og mellemstore danske virksomheder.

Mindst 40 virksomheder primært i bygge- og anlægsbranchen samt servicebranchen kan deltage i Projektet har to hovedfokuspunkter:

  • uddannelse og opkvalificering af virksomheder med ønsket om at blive underleverandører til Femern-forbindelsen.
  • lærlingelogistikken i form af hjælp til de mange lærlinge, som opnår kortere praktikperioder i forbindelse med Femern projektet, til at finde supplerende praktikpladser i deltagende virksomheder, i virksomhedsnetværk eller via Erhvervsskolernes netværk.

Projektet drives af Projektsekretariatet og udviklingsselskabet Femern Belt Development i samarbejde med erhvervsskolerne CELF, EUC Nordvestsjælland, EUC Sjælland, Roskilde Handelsskole, Roskilde Tekniske Skole, Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier, Zealand Business College og Jobcentrenes Rekrutteringsservice Sjælland.

Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og for lærlingedelen ligeledes af Region Sjælland.

Vil du vide mere?
Projektleder Jesper Rønn Kristiansen, tlf. 30892156, E-mail: jesperk@femern.info.

Kilde: Femern Belt Development