For at støtte erhvervslivet og lette administrationsarbejdet, vil økonomiudvalget fra den 1. juni i år fjerne byggesagsgebyrerne i Stevns Kommune. Det blev besluttet tirsdag den 6. maj, da udvalget havde møde, og forslaget kommer nu til afstemning i kommunalbestyrelsen den 15. maj, hvor den endelige beslutning tages.

Spørgsmålet om ændringer af gebyrer på byggesager blev taget op på baggrund af en national lovændring, der træder i kraft den 1. januar næste år. Den nye lov skal sikre, at den store prisforskel på byggesager udlignes i landets kommuner.

Lovændringen medfører, at det fra næste år ikke længere er muligt at vælge at fastsætte prisen på en byggesag på baggrund af antallet af kvadratmeter på byggeriet. Prisen skal derimod udregnes på baggrund af det antal timer, det tager at behandle sagen.

Stevns Kommune har de laveste gebyrer på Sjælland
Stevns Kommune har indtil nu benyttet sig af muligheden for at fastsætte prisen ud fra antallet af kvadratmeter, hvilket har gjort det muligt at holde priserne i bund. En analyse lavet af Dansk Byggeri viser, at mens prisen på sagsbehandlingen af en 5.000 kvadratmeter stor fabriksbygning i Roskilde koster 204.000 kroner, koster den samme sagsbehandling 3.000 kroner i Stevns Kommune.

Hvis Stevns Kommune beslutter at holde fast i gebyrerne, kan det derfor betyde prisstigninger, når de går over til at beregne prisen ud fra timeantallet brugt på sagsbehandlingen. Borgmester og formand for økonomiudvalget Mogens Haugaard Nielsen er samtidig bekymret for, at en fastholdelse af gebyrerne også vil betyde mere administrativt arbejde og længere behandlingstid.

”I økonomiudvalget mener vi, at gebyrerne bør skæres væk. Det gør vi fordi, vi meget gerne vil støtte op om erhvervslivet og sørge for, at de hurtigt kan komme i gang med byggeprojekter. Hvis vi i Stevns fastholder gebyrerne, vil der som følge af de nye regler blive mere administrationsarbejde, der ville sinke påbegyndelsen af byggerierne, og det er jo ikke det, vi ønsker, hverken for erhvervslivet eller borgerne i Stevns”, udtaler Mogens Haugaard Nielsen, der nu har indstillet forslaget til vedtagelse i kommunalbestyrelsen.

Erhvervsrådet bakker op om forslaget
Erhvervschef Thomas Christensen fra Stevns Erhvervsråd bakker op om økonomiudvalgets forslag og opfordrer kommunalbestyrelsen til at gøre det samme. Han understreger, at byggesagsgebyrer siger meget om erhvervsvenligheden i en kommune.

Det vil være en stor fordel for både vores lokale virksomheder og tilflyttervirksomheder, hvis kommunalbestyrelsen vælger at følge økonomiudvalgets indstilling og sløjfe byggesagsgebyrerne, så det vil jeg da helt bestemt opfordre dem til. Det vil samtidig vise, at kommunen mener det alvorligt, når de siger, at erhvervslivet er et kommunalt fokusområde”, udtaler Thomas Christensen.