Der er fremgang i Stevns’ bygge- og anlægsvirksomheder, som skaber flere og flere lokale arbejdspladser, hvis man ser bort fra en stor entreprenør, som i 2015 flyttede mange job ud af kommunen.

Bygge- og anlægsbranchen er en af de brancher, som har været hårdt ramt af finanskrisen, men siden 2010 er beskæftigelsen i branchen steget i Stevns Kommune – særligt fra 2013 til 2014, hvor beskæftigelsen steg med 43 fuldtidsstillinger.

”Vi oplever, at vores byggevirksomheder har rigtig meget at lave og udfordringen for dem er ofte, at de mangler kvalificeret arbejdskraft. Den tendens tror jeg fortsætter i de kommende år, for der er gode vækst- og indtjeningsmuligheder i bygge- og anlægsbranchen for de virksomheder, som er udviklingsorienterede,” forklarer erhvervschef Thomas Christensen.

Meget kunne tyde på, at mange af Stevns’ byggevirksomheder netop tænker i udvikling, for branchen investerer mere af deres overskud f.eks. i nye maskiner, end det er tilfældet i resten af landet og i regionen.

Som grafen nedenfor viser, er beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen steget støt frem til 2014. Året efter faldt beskæftigelsen dog med 60 stillinger, hvilket kan forklares med at entreprenøren Bdr. K. Hansen rykkede ca. 70 stillinger ud af kommunen. Ser man bort fra flytningen, er der dog stadig fremgang i Stevns’ bygge- og anlægsvirksomheder, som fortsat skaber flere og flere job.

beskaeftigelse-bygge-anlaeg-stevns

I dag har Stevns’ bygge- og anlægsvirksomheder de fleste af deres opgaver uden for kommunen, og der har heller ikke været mange opgaver at få fra kommunens husejere, som siden finanskrisen har holdt igen med boliginvesteringerne. Vækst på Stevns’ boligmarked med flere handler og stigende huspriser betyder dog, at husejere igen er begyndt at bruge flere penge på håndværkere, hvilket formentlig kommer kommunens virksomheder til gavn.

Artiklen tager udgangspunkt i tallene fra VækstVilkår 2016 for Stevns Kommune. Du kan læse hele analysen her.