Alle virksomheder skal oplyse priser til forbrugere inklusiv moms. Det gælder også håndværksvirksomheder, som skal sørge for at oplyse prisen inklusiv moms, når de fx mundtligt eller skriftligt giver en pris for et arbejde eller udsender et tilbud til en forbruger. Efter 15. april risikerer virksomhederne at blive politianmeldt, hvis de overtræder reglerne.

Frist for at få tingene i orden
Forbrugerombudsmanden har iværksat en indsats for, at virksomhederne fremover får bedre kendskab til reglerne. Og han har nu sat en frist for, hvornår tingene skal være i orden. Fristen er den 15. april 2014. Herefter vil forbrugerombudsmanden følge op på, om virksomhederne har rettet deres priser, blandt andet ved at foretage stikprøver. Hvis der efter den 15. april 2014 er virksomheder, der ikke overholder reglerne, kan Forbrugerombudsmanden vælge at tage retslige skridt.

Du kan læse reglerne for angivelse af priser her

Kilde
: Dansk Byggeri