Husk at fra 1. juli træder den nye arbejdstidslov i kraft. Det betyder, at du er forpligtet til at registrere dine medarbejderes arbejdstid.

Det skal du være opmærksom på:

Arbejdstidsregistreringssystem

Du skal sikre, at du har et “objektivt, pålideligt og tilgængeligt arbejdstidsregistreringssystem,” som dokumenterer den enkelte medarbejders samlede daglige arbejdstid. For mange virksomheder, vil det betyde, at de højst sandsynligt kan anvende deres eksisterende system. Du skal gennemgå dit system for at sikre, at det lever op til kravene.

Det er vigtigt, at der ikke er forskel på den registrerede arbejdstid og den faktiske arbejdstid. Al arbejdstid skal registreres – både betalt og ubetalt. Beskæftigelsesministeren har præciseret, at det er den samlede daglige arbejdstid, der skal registreres, ikke nødvendigvis tidsrummet for arbejdet.

En enkel metode er at du som arbejdsgiver udfylder den daglige arbejdstid i systemet, og medarbejderne godkender denne ugentligt med eventuelle afvigelser.

Politik om arbejdstidsregistrering

Som arbejdsgiver skal du udarbejde en politik som informerer medarbejderne om kontrol og overvågning af tidsregistreringen samt deres rettigheder i henhold til GDPR. Denne politik kan nemt være en del af personalehåndbogen.

HUSK GDPR

Med den nye registrering af arbejdstid, er det meget vigtigt, at du er opmærksom på GDPR. Samtidig med at du registrerer medarbejdernes timer, behandler du også en ny type persondata – og det skal de have at vide.

Vigtigste GDPR-indsatsområder er: Databehandlingsaftaler skal indgås eller opdateres, den lovpligtige såkaldte artikel 30-fortegnelse skal opdateres, risikovurderinger skal opdateres, der skal sikres overholdelse af de grundlæggende GDPR-principper (dataminimering, nøjagtighed, sletning, proportionalitet, dokumentation for lovgrundlag).

Du kan læse mere om de nye regler hos DI

Peter sidder klar til at hjælpe, hvis du har spørgsmål om de nye regler i forhold til netop din virksomhed.

Spørg mig

Peter Bisgaard

Peter Bisgaard

Forretningsudvikler

Det er helt afgørende, at du har styr på de nye regler og får den implementeret korrekt i din virksomhed. Alternativt kan det medføre strenge sanktioner, både i forhold til medarbejdernes samlede ugentlige arbejdstid, kørehviletidsregler og overenskomst.

Bliv medlem af Stevns Erhverv

Stevns Erhverv består af omkring 200 medlemmer. Du kan også støtte op om Stevns Erhvervs arbejde og få indflydelse på erhvervslivet i dit lokalområde.