Markant flere iværksættere i Stevns kommune eksisterer stadig efter et år sammenlignet med landsgennemsnittet, fremgår det af analysen ’Vækstvilkår’ der er udkommet 24. august 2017.

95,8 % af de virksomheder, der blev etableret i Stevns Kommune i 2014, var stadig aktive ved årets udgang i 2015. Ifølge VækstVilkår Stevns 2017, der udgives af Center For Vækstanalyse, har 72  aktive virksomheder etableret sig i Stevns Kommune i 2014. De 69 af dem var stadig aktive ved udgangen af 2015.

For at blive regnet med som aktiv virksomhed, skal der i etableringsåret være enten lønudbetaling eller omsætning svarende til betaling for en kvart årsløn.

Som iværksætter i Stevns Kommune har man adgang til gratis professionel rådgivning hos Stevns Erhvervsråd, og ifølge erhvervsrådets iværksætterkonsulent, Jesper Yde Knudsen, er den rette rådgivning en vigtig faktor for iværksætternes overlevelse og succes.

– I Stevns Erhvervsråd får iværksætterne hjælp til at lave et skarpt forretningskoncept og en forretningsmodel der sikrer, at virksomheden er levedygtig. I erhvervsrådet er vi glade for, at vi kan bidrage til, at så mange af kommunens iværksættere stadig eksisterer efter et år, lyder det fra iværksætterkonsulenten.

Stigende Etableringsrate
Samtidig er etableringsraten steget i Stevns Kommune. Etableringsraten er antallet af nystartede virksomheder i forhold til antallet af indbyggere og måles i procent. I 2014 var etableringsraten for Stevns Kommune 6,5 %, og tendensen er stigende.

– I 2012 og 2013 var Stevns stadig tydeligt præget af finanskrise og forsigtighed, men siden da er etableringsraten så kraftigt stigende, at Stevns siden medio 2015 har ligget over landsgennemsnittet for antallet af nye virksomheder i forhold til indbyggertallet, siger Jesper Yde Knudsen.

Ifølge iværksætterkonsulenten kan man tale om en decideret iværksætterkultur på Stevns. Mange ønsker at få foden under eget bord, og ofte bunder ønsket i kreativitet, faglig stolthed og skabertrang, forklarer han.

Iværksættere skaber arbejdspladser
– En stigende etableringsrate er i sig selv en glædelig udvikling, men vi har som område særligt gavn af den stigende lyst til at starte virksomhed, fordi 16,6 % af de nye jobs der skabes i området, skabes af iværksætterne selv, forklarer Jesper Yde Knudsen.

De 69 virksomheder, der startede i 2014, havde ved udgangen af 2015 skabt 82 jobs.

– Når man måler på jobskabelsen hos nye virksomheder i etableringsåret, skabes der i gennemsnit 1,2 jobs pr. virksomhed, men flere af virksomhederne fortsætter med at udvikle sig og ansætter flere. Jeg kender flere eksempler på virksomheder startet i 2014 som både har 10 og 20 ansatte i dag, uddyber Jesper Yde Knudsen.

Læs mere om Stevns Erhvervsråds tilbud til iværksættere