25.-26. maj var en række stevnske virksomheder klar til Robusthedskursus.

I samarbejde med Erhvervshus Sjælland har Stevns Erhverv søsat et nyt forløb, der skal give virksomhederne den nødvendige viden og indsigt til at skabe mere robuste virksomheder. Forløbet består af et indledende kursus på to dage og så efterfølgende fire kvartalsvise møder.

Folk kom meget forventningsfulde for at få mere økonomiforståelse og risikoafdækning. Første dag var økonomi, budget mv. Målet for dagen, var at få afdækket, hvordan virksomhederne faktisk gjorde nu, så konsulenterne kunne få en forståelse for de enkelte virksomheder, der deltog på kurset.

Anden dag blev der taget fat ved mulige forandringer og hvordan virksomhederne kunne arbejde med at bygge deres robusthed op.

 

Hvorfor skal jeg tage på Robusthedskursus?

”Du skal tage på kurset for at blive en bedre administrerende direktør i din egen virksomhed. Du får én til én sparring med konsulenterne, så der individuelt bliver set på din virksomhed og du får helt konkret vejledning med hjem. ”

Peter Bisgaard

Forretningsudvikler, Stevns Erhverv

Når du har overblik over økonomi og risiko, kan du finde ud af, hvordan du skaber en effektiv virksomhed og dermed bliver en robust virksomhed.

To af de begreber der er helt centrale for at få det overblik er nøgletal og risikostyring.

Nøgletal

Nøgletal beskriver din virksomheds økonomi. Det handler om likviditet, overskud, omsætning mv. På kursus arbejder vi med, hvordan du bruger de tal aktivt. Nogle tal bør du læse årligt, kvartalsvis, og på måneds- eller ugebasis. Du kan også bruge tallene til at sammenligne dig med andre i din branche.

Risikostyring

Risikostyring handler om, hvordan verden ser ud lige nu og hvordan du skal agere ud fra det. Det handler om at have en strategi og en grundig beskrivelse af din virksomhed, dine produkter, dine kunder mv. Din risikovurdering og risikostyring er især vigtig, hvis du skal ud og investere dvs. involvere banken eller andre investorer.

Spørg mig

Peter Bisgaard

Peter Bisgaard

Forretningsudvikler

Bliv medlem af Stevns Erhverv

Stevns Erhverv består af omkring 200 medlemmer. Du kan også støtte op om Stevns Erhvervs arbejde og få indflydelse på erhvervslivet i dit lokalområde.