Da Stevns Erhvervsråd den 25. marts holdt den årlige generalforsamling i Strøby Egede Selskabslokaler var det med tilbageblik på et år, som både erhvervschef Thomas Christensen og formand Finn Rasmussen i deres beretninger beskrev i meget positive vendinger. Især Stevns Kommune fik rosende ord med på vejen for deres øgede fokus på erhvervsudvikling:

– Kommunen har lyttet til erhvervsrådets strategi, der i høj grad er baseret på erhvervslivets input. Vi har derfor nu en situation, hvor erhvervsrådets og kommunes mål og strategier på erhvervsområdet er ens. Det er et helt unikt grundlag for det fremtidige arbejde, der betyder, at vi har den slagkraft, der er nødvendig, fortalte erhvervschef Thomas Christensensen i sin beretning, der blev bakket op af formand Finn Rasmussen, der takkede for borgmesterens og kommunalbestyrelsens ”fremadsyn og imødekommenhed”.

”Et udviklingsår”
Formand Finn Rasmussen beskrev i sin beretning 2013 som et rigtigt udviklingsår, hvor erhvervsrådet er vokset fra en til tre fastansatte medarbejdere og har oplevet en stor medlemstilvækst, så erhvervsrådet i dag tæller 172 medlemsvirksomheder. Han roste i sin beretning sekretariatet for deres indsats, der bl.a. har betydet, at alle mål for 2013 er nået, hvis man ser bort fra oprettelsen af online ressourcedatabasen Stevns Råstof, der forventes klar før sommerferien.

– Vi har overordnet set valgt at fokusere på nuværende virksomheder og på vores iværksætterpotentiale. Og så vil vi i Erhvervsrådet arbejde for at gøre Stevns kommune mere erhvervsvenlig. Vi har valgt at prioritere de opgaver, der vurderes til at have den bedste effekt og som har størst mulig virkning for den bredeste del af medlemskredsen og generelt for erhvervslivet på Stevns. Det er selvfølgelig en udfordring at gøre alle lige tilfredse med vores indsats, men vi opfordrer alle til at komme med kritik. Lad os få en dialog i gang om, hvad der skal ske i Stevns Erhvervsråd, lød opfordringen fra Finn Rasmussen.

Både Finn Rasmussen og Thomas Christensen glæder sig til et nyt år, der kommer til at bære præg af samarbejdet med Stevns Kommune om en målrettet erhvervsindsats, der skal danne det fundament, som den fremtidige erhvervsudvikling kan bygges på.

Nye ansigter i bestyrelsen
På generalforsamlingen var formand Finn Rasmussen (Advokathuset Stevns), næstformand Jens Riis (ScienceVision), Rune Grimsbo (Sjællandsk Kloakservice) og Villy Eenberg (psykoterapeut) på valg. Ligesom de to suppleanter Johnny Andersen (Johnnys cykelcenter) og Pia Eilert (Turn Up) var på valg.

 

Finn Rasmussen og Jens Riis blev genvalgt og fortsætter som hhv. formand og næstformand.

Rune Grimsbo og Villy Eenberg ønskede ikke at genopstille til bestyrelsen og blev i stedet erstattet af Christian Bille Larsen (Solvang Maskinfabrik) og John Bøjlund (X-Tron Kirurgiske instrumenter).

Johnny Andersen og Pia Eilert ønskede heller ikke at genopstille. I stedet blev Tina Christensen (Bogføringsservice) og Jens-Jørgen Hansen (Kæregaard Isolering) valgt til suppleanter.

Læs hele referatet af generalforsamlingen på www.stevnserhvervsraad.dk/911/generalforsamling