Screen Tech laver solafskærmning, Dansk Dørteknik laver automatiske døre. Virksomhederne er søsterselskaber startet af samme mand, Lars Hansen. Han leverer en samlet løsning til kunderne, der ofte består af både automatiske døre og solafskærmning

”Jeg har valgt at holde fast i begge firmaer og de to navne, fordi det er lettere for kunderne at finde ud af. Det ene laver døre og det andet laver solafskærmning. Det virker jo som to meget forskellige ting, men meget af teknikker  bag automatiske døre og automatisk solafskærmning er den samme, så for mig giver det fuldstændig mening at gøre begge dele,” forklarer Lars Hansen.

Lars Hansen startede i 1998 med at lave døre og  solafskærmning. I begyndelsen passede han automatiske døre på et hospital. Efterhånden har han udvidet forretningen og fundet andre områder, hvor han kan bruge sit talent. Nogen egentlig uddannelse inden for området, har Lars Hansen aldrig fået, men det har ikke forhindret ham i at springe ud i flere
erhvervseventyr.

Omsætning delt 1/3 solafskærmning 2/3 døre (måske lidt mere) særligt til medicinalindustrien.

Lokal virksomhed på landet

Virksomhederne har til huse på en gård uden for Hårlev og Lars Hansen har da også prøvet kræfter med jobbet som landmand – ved siden af de to andre virksomheder, men har i dag valgt udelukkende at fokusere på Screen Tech og Dansk Dørteknik. Jorden der hører til gården, er bortforpagtet og lagt ind under en
selvstændig virksomhed.

Stevns Kommune har i forbindelse med omlægning af landbrugsbygningerne til anden drift samt tilbygning af nye bygninger været meget large og imødekommende. Så Lars har haft god mulighed for at tilpasse sin forretning i forhold til at kunne holde produktionen på egen matrikel. Noget han i dag ser som en stor fordel:

”Alt arbejdet bliver lavet lokalt og det giver større manøvrefrihed
i det samlede projekt. Jeg skal ikke vente på levering af et produkt, eller på at en dims bliver færdiggjort et andet sted. Vi laver det her og hele processen styres herfra. Derfor er jeg også helt sikker på kvaliteten af det produkt, vi sender af sted. Og det er helt afgørende.”

En gennemtænkt forretningsstrategi

Lars Hansen har gennem årene udviklet begge virksomheder.
Både i forhold til kundegruppen, i forhold til ydelser og i forhold til sin egen rolle. Kunderne består både af private og offentlige kunder. I begyndelsen var 80 % på offentlige kunder, men nu er
porteføljen udvidet til at være langt bredere. Det væsentlige for Lars Hansen er at kunne levere et komplet og gennemarbejdet produkt, som der måske ellers skulle tre eller fire leverandører til.

”Vi leverer en del specialprodukter som eks. glas med bly indlagt til røntgenrum eller slusesystemer til renrum. Vi sørger for alle delelementer: både produktion og opsætning af produkter samt service efterfølgende. Det gør, at mange kunder vælger både at få opsat døre og solafskærmning,” forklarer Lars Hansen.

Det har været vigtigt for Lars Hansen, at virksomhederne ikke skal være afhængige af ham, men at hans montagechef og servicechef kan arbejde selvstændigt også i forhold til kontakt med kunderne. Det giver størst fleksibilitet og mulighed for videre udvikling af virksomhederne.

Tina og Anders byder velkommer til Danhostel Stevns

Optimering af drift og arbejdsopgaver

Den største hæmsko for vækst er lige nu manglen på kvalificerede medarbejdere.

”Der er ikke de store muligheder for at få flere kunder, så længe det ikke er til at ansætte de rigtige medarbejdere. Det er meget vigtigt for mig, at når vi sender folk ud, så er de også ’herfra’. Det skal være ordentligt, rent og pænt og jeg skal kunne stå inde for den kvalitet, der bliver leveret,” fortæller Lars Hansen om de valg han træffer og hvorfor han ikke bruger underleverandører
eller indlejede folk.

Derfor er det nødvendigt at prioritere i opgaverne og tænke kreativt. Lars Hansen har for nylig ansat en chauffør, for at give de ansatte fagfolk tid til at gøre det de gør bedst og for stadig at have hånd i hanke med tingene.

”Vi laver det selv, vi fragter det selv, vi monterer det selv og vi servicerer det efterfølgende. Så når jeg har en chauffør ansat til transport af elementer, så spilder min smed ikke tid med det. Men det er stadig min medarbejder, jeg sender ud. På den måde får han bedre tid til at gøre det, han gør bedst,” fortæller Lars Hansen.

Lars Hansen prøver hele tiden, at se på alle de steder i sin virksomhed, hvor det er muligt at driftsoptimere. Det handler nogle gange om de små ting for at se det større billede.

Udfordringerne ligger i det strategiske arbejde og i at tænke de lange løsninger. Lige nu er fremtiden at booste serviceafdelingen. Den må gerne blive større. Virksomheden
er klar til at vækste organisk, hvis det bliver muligt, i forhold til at medarbejderne er der.

Tina og Anders byder velkommer til Danhostel Stevns