Mange virksomheder sender deres medarbejdere hjem – midlertidigt eller permanent – men der er også en tredje mulighed. Flere aktører tilbyder uddannelse af medarbejdere med lønrefusion. 

Har du medarbejdere hjemsendt med lønrefusion, er det nu muligt at tilbyde de pågældende medarbejdere kompetenceudvikling via online kurser. VUC Erhverv tilbyder f.eks. kurser i specifikke IT-færdigheder, medarbejderen kan bruge i virksomheden.
Med disse kurser kan virksomheden få tilskud fra uddannelsesfonden og dermed yderligere begrænse det tab, virksomheden har ved at benytte lønkompensationsordningen.
VUC Erhverv tilbyder også kurser i f.eks. engelsk, tysk og ordblindeundervisning.

Læs mere om ordningen her og se VUC Erhvervs’ kursusudbud

 
Kursustillbud til service, turisme, hotel og restauration
Du kan nu sende dine medarbejdere på et 30 dages online opkvalificeringsforløb for ufaglærte og faglærte inden for brancherne service, turisme, hotel og restauration. Mens medarbejderne deltager i fjernundervisningen, kan virksomhederne få dækket deres løntab gennem midler fra VEU-godtgørelse og kompetencefonde.

Sidste weekend offentliggjorde Beskæftigelsesministeriet en samarbejdsaftale mellem 3F, Horesta og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der gør det muligt for virksomheder fra hele landet at sende ufaglærte og faglærte medarbejdere på kompetenceudvikling i op til 30 dage. Kursusforløbet afholdes af Rybners Kursuscenter og indebærer branchespecifikke kompetencer såsom personligt salg, online kundeservice, markedsføring og fødevarehygiejne.

Virksomhederne kan få løntabet godtgjort dels fra VEU-godtgørelse og dels fra kompetencefondsmidler, såfremt der er adgang til disse gennem overenskomsten. Det betyder, at virksomhederne ikke har udgifter til medarbejdernes løn i uddannelsesperioden. Virksomhederne betaler alene kursusgebyret.

Opkvalificeringsforløbet, der udbydes som fjernundervisning, giver deltagerne merit, hvis de senere vil fortsætte på en ordinær faglært uddannelse.

Få mere information på Rybners Kursuscenter