Siden 2004 har du som selvstændig haft mulighed for at indbetale 30 procent af din virksomheds overskud på en pensionsordning og få fuldt skattefradrag for hele beløbet. I år er sidste år, at du kan bruge 30-procentsreglen til at indbetale på din ratepension.

Ordningen har været og er interessant for mange selvstændige, da de for det første har fået sat fart i opsparingen, og for det andet har udskudt skattebetalingen.
Men som en konsekvens af skattereformen fra 2009 er det besluttet, at de selvstændige erhvervsdrivende fra 2015 får et loft over skattefradraget på deres ratepensionsindbetaling. Loftet er 51.700 kroner (i 2015) og dermed det samme, som det alle andre er omfattet af.
Hvis du ønsker at maksimere din indbetaling på din ratepension, så er det i 2014 sidste chance for at udnytte skattefordelen ved 30 procentreglen i kombination med ratepensioner.

30 procentreglen fortsætter som livsvarig pension
Men skattefradragsmuligheden fortsætter uændret i 2015, da du i stedet blot indbetaler dit overskud på en livsvarig pension.

Den livsvarige pension lever under en myte om, at det er et væddemål mellem kunden og pensionsselskabet om, hvor lang tid man lever som pensionist.

MEN; Det er en myte. I dag er din opsparing sikret fuldt ud i hele opsparingsperioden, og når du starter udbetalingsperioden kan du tilvælge en ægtefælledækning, der sikrer, at de livsvarige udbetalinger fortsætter til din ægtefælle eller samlever, hvis du dør først. Du kan også tilvælge en garanti til din livsvarige pension, så dine efterladte kan få dine udbetalinger i en længere årrække uafhængigt af din ægtefælles eller samlevers levetid.

Kilde: pension for selvstændige