Den Sociale Kapitalfond er Danmarks første sociale venturefond, som investerer i og rådgiver virksomheder, der målrettet skaber muligheder for udsatte mennesker i Danmark. Fonden hjælper virksomhederne med at vokse og gøre mere for flere på et økonomisk bæredygtigt grundlag – og udvikler viden om, hvordan virksomheder kan være sociale og konkurrencedygtige på samme tid.

Vil du gerne skabe en god forretning samtidig med at du hjælper udsatte ind på arbejdsmarkedet, kan du ansøge om at deltage i et af den Sociale Kapitalfonds to programmer:

1) Vækstprogrammet:

Det Sociale Vækstprogram er et unikt tilbud til socialøkonomiske virksomheder, der hjælper udsatte ledige i job. Over 20 uger får du hjælp til at udvikle din forretning med udgangspunkt i din virksomheds særlige udfordringer. Målet er, at din virksomhed bliver endnu bedre til at skabe sociale resultater på et økonomisk bæredygtigt grundlag.

Forløbet er målrettet etablerede virksomheder og fokuserer på jeres konkrete erfaringer, problemer og muligheder. Hele forløbet lægger vægt på at udvikle både forretningen og ledelsesteamet.

Læs mere om Det Sociale Vækstprogram

2) Social StartUp:

Social StartUp er Danmarks første accelerator for sociale iværksættere, der vil beskæftige udsatte ledige. Over 20 uger får du hjælp til at komme stærkt fra start, herunder intensiv professionel sparring og opstartskapital, netværk og matchmaking samt hjælp til yderligere fundraising. Målet er at få etableret og udviklet en socialøkonomisk virksomhed, der skaber beskæftigelse for udsatte mennesker på et godt forretningsmæssigt grundlag.

Forløbet er målrettet sociale iværksættere og spinoffs i opstartsfasen og fokuserer på, hvordan I på bedst mulig vis kommer fra etablering til bæredygtig drift. Vi lægger vægt på at skabe en solid forretningsmodel, organisation og ledelse samt på etablering af det nødvendige kapitalgrundlag.

Læs mere om Social StartUp

Sådan kommer du med i programmerne

Den Sociale Kapitalfond optager hvert år 4-5 virksomheder ved de to årlige ansøgningsfrister – Næste frist er d. 10/12 2014

Det tager ca. en måned (inkl. juleferie) at udvælge deltagerne i Det Sociale Vækstprogram. I den periode indhenter vi yderligere oplysninger, analyserer dokumenter, besøger ansøgerne samt interviewer ansøgere og øvrige relevante personer. Det er vigtigt for os, at processen er så smidig som muligt.

Vigtige datoer

  • 10/12 kl. 23.59 er frist for indsendelse af ansøgning.
  • 22/12 udvælges et bruttofelt, som vi arbejder videre med. Deltagere får direkte besked.
  • 6/1 & 7/1 er der workshop i København for bruttogruppen (fælles med Social StartUp).
  • 16/1 præsenterer de mest lovende ansøgere deres virksomhed foran et panel. De endelige deltagere udvælges umiddelbart herefter.

Det er muligt at ansøge om deltagelse i både Social StartUp og Det Sociale Vækstprogram. Man kan dog kun optages i ét program.

Læs vejledning til ansøgningsprocesserne.

Download det fælles ansøgningsskema til Det Sociale Vækstprogram og Social StartUp.