Mange virksomheder har allerede benyttet sig af de forskellige muligheder, der er for at ansætte flygtninge – og med stor succes. Der er både gevinster at hente for flygtningene, der nemmere bliver integreret, og virksomhederne, der får netop den medarbejder, som de står og mangler.

Stadig flere virksomheder i Danmark oplever problemer med at finde og rekruttere nye medarbejdere og lærlinge. Mange virksomhed har allerede vendt blikket mod gruppen af nytilkomne flygtninge som en rekrutteringskanal, og har haft stor succes med at ansætte dem i praktik og løntilskud.

Virksomhederne oplever ofte at flygtninge er meget motiverede for at blive selvforsørgende, og derfor er en meget engageret og loyal medarbejder at have på arbejdspladsen.

Det nyeste tilbud er integrationsgrunduddannelsen (IGU), der ved at kombinerer uddannelse og arbejde kan opkvalificere flygtningen til at blive en kompetent arbejdskraft både for den virksomhed forløbet foregår i, men også andre lignende virksomheder.

Virksomhedsrettede tilbud

Der findes en række ordninger, som gør det attraktivt for virksomheder at åbne døren for flygtninge. Som alle andre ledige kan flygtninge ansættes i både praktik og løntilskud, hvor den eneste forskel er, at de samtidig deltager i sprogundervisning nogle dage om ugen.

Med en virksomhedspraktik er medarbejderen ansat i en kortere periode, hvilket fungerer godt til at afprøve, om der er potentiale for et samarbejde. En løntilskudsansættelse foregår over en længere periode, hvor virksomheden har mulighed for at oplære medarbejderen eksempelvis inden en egentlig ansættelse.

I forbindelse med trepartsaftalen om integration opstod den nye toårige integrationsgrunduddannelse. Under uddannelsen er flygtningen skiftevis i skole og på arbejde i en virksomhed, hvilket opkvalificerer og oplærer flygtningen indenfor det fag, de arbejder med i virksomheden. Virksomheden modtager desuden en bonus efter de første seks måneder samt en bonus, når flygtningen har gennemført uddannelsen.

Sammen om integration

Som virksomhed kan du blive en del af partnerskabet Sammen om integration, der sætter fokus på den vigtige opgave med at integrere flygtninge på arbejdsmarkedet. Der er allerede mange virksomheder, der deltager i det store integrationssamarbejde, og som partner har din virksomhed mulighed for at synliggøre jeres indsats.

Læs mere på www.sammenomintegration.dk.

Brug dit jobcenter

På jobcenteret sidder de klar til at hjælpe dig med at finde en flygtning, der passer til din virksomhed. Du kan kontakte virksomhedskonsulent Jørgen Hinderfelt Andersen på tlf. 3046 5937 eller mail JorAnd@stevns.dk, hvis du vil høre mere om dine muligheder.

Jobservice Danmark kan også hjælpe dig i gang. De bygger bro mellem virksomheder og alle landets jobcentre og gør det let og hurtigt at stille virksomhedspladser til rådighed for flygtninge. Du kan altid ringe til Jobservice Danmarks hotline på tlf. 72 200 350, hvis du har brug for hjælp til at komme i gang.

Få IGU-ordningen forklaret på under 4 minutter:

Læs også: Jens Rolighed: Flygtninge er god arbejdskraft, hvor Jens fortæller om Rødvig Skibs- og Bådebyggeris positive oplevelse med at ansætte Noah fra Syrien.