Virksomheder kan som noget nyt søge økonomisk støtte igennem Udvikling Stevns til at udvide produktionen, købe en ny maskine, stable et helt nyt forretningskoncept på benene eller noget helt fjerde. Din ansøgning bliver taget i betragtning, hvis dit projekt kan genere en eller flere arbejdspladser i Stevns.

Udvikling Stevns uddeler årligt 1,5 mio. kr. fra EU og Ministerier for By, Bolig og Landdistrikter, som virksomheder, foreninger, institutioner og privatpersoner kan ansøge om at få andel i til et specifikt projekt. Projekt skal bidrage til at opfylde et af følgende 3 mål:

Mål 1: Øge antallet af private arbejdspladser, herunder Stevns´ attraktivitet som erhvervsområde.
Mål 2: Øge antallet af turister, der besøger Stevns, således at den turistmæssige omsætning stiger.
Mål 3: Øge befolkningstilvæksten bredt set i Stevns Kommune.

Et projekt skal have tilskudsberettigede udgifter på mindst 100.000 kr. for at få støtte, og Udvikling Stevns støtter med maks. 50 % af de tilskudsberettigede udgifter – altså min. 50.000 kr.

Der er tre ansøgningsrunder årligt med ansøgningsfrist for indlevering af projektidé til sekretariatet den 1. marts, 1. juni og 1. september. Du kan læse om, hvordan du søger støtte på www.udviklingstevns.dk.

Bliv inspireret af landsby- og legelandsdrømme
Der er gode eksempler fra andre LAG-distrikter i landet, hvor virksomheder har fået LAG-støtte til at udvide eller ændre deres virksomheder, hvilket har været med til at generere flere arbejdspladser.

Karsten Heick Knudsen fra Fitting Landsby i Billund Kommune har ud fra LAG-midler skabt en ny indtægtskilde, som falder fint ind i det lokale miljø. Karsten har fået ombygget en af sine lader til 10 eksklusive ferielejligheder. Med støtte fra LAG blev der skabt nye overnatningsmuligheder og nye turisttilbud. Samtidig er der etableret en ny virksomhed, som genererer en halv til en hel arbejdsplads i landsbyen plus ekstra hjælp i højsæsonen. Læs mere om projektet.

Niels Peder Enggård Poulsen har drevet landbrug på sin gård ved Bork i Vestjylland siden 1978, men fra september 2011 til marts 2012 blev der bygget om. Så hvor der før stod 130 malkekøer, er der nu hoppeborge, skisimulatorer, klatreborg, trampoliner og meget andet. Da gården ligger tæt på Bork Havn, hvor der i forvejen er mange turister, var det oplagt at satse på turisme. Foreløbigt har Bork Legeland givet beskæftigelse til Niels Peder samt to deltidsansatte. Læs mere om projektet.

Se flere danske erhvervsprojekter, som har fået LAG-midler her.

Kontakt
Stevns Erhvervsråd fungerer som sekretariat og koordinator for Udvikling Stevns. Sekretariatet står klar til at hjælpe dig med at kvalificere projektet, så der er større chance for, at dit projekt ligger inden for de fastlagte rammer og opfylder en eller flere af målsætningerne og aktiviteterne fastlagt af Udvikling Stevns.

Vil du høre om mulighederne for at søge støtte, er du meget velkommen til at kontakte koordinator Thomas Christensen på mail info@udviklingstevns.dk eller tlf. 30 61 99 52.

Læs mere på: www.udviklingstevns.dk.

Hvad er Udvikling Stevns?

Udvikling Stevns er en lokal aktionsgruppe (LAG). En LAG er en lokalt forankret forening, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene ved blandt andet at tildele tilskudsmidler til relevante projekter. Midlerne kommer fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og EU.