Stevns indtager en flot 10. plads i Erhvervsstyrelsens nye undersøgelse, der viser hvilke kommuner, der har flest iværksættere blandt deres 9. klasses dimittender.

Ny undersøgelse fra Erhvervsstyrelsen viser, at skolerne i Stevns Kommune er gode til at skabe iværksættere i hvert fald, hvis man sammenligner med landets andre kommuner.
Stevns Kommune kommer nemlig ind på en 10. plads i den landsdækkende undersøgelse, der kortlægger hvilke kommuner, der har de skoler, hvor flest af eleverne efter 9. klasse bliver iværksættere.
I Stevns Kommune viser opgørelsen, at 3,44 % af eleverne efter grundskolen vælger at starte deres egen virksomhed. Tallet for landsgennemsnittet ligger derimod på 2,88 %.

Skolerne i Stevns har fokus på entreprenørskab i undervisningen
En anden undersøgelse, der er lavet af Fonden for Entreprenørskab, viser samtidig, at skolerne i Stevns Kommune ligger over landsgennemsnittet, når det kommer til at inddrage emner som iværksætteri og entreprenørskab i undervisningen.
40 % af skolerne i Stevns Kommune har sat entreprenørskab på skoleskemaet. Samlet set har 26-36 % af landets andre skoler gjort det samme.

Erhvervschefen vil gerne se endnu mere entreprenørskab i undervisningen
Erhvervschef Thomas Christensen fra Stevns Erhvervsråd glæder sig over, at nogle af skolerne i Stevns har fokus på at lære eleverne at udvikle idéer, skabe projekter og virkeliggøre dem, men han ser gerne, at de 40 % bliver til 100 %.

”I Erhvervsrådet mener vi, at det er meget vigtigt for Stevns Kommune, at der er flere, der starter deres egen virksomhed op, da det resulterer i flere private arbejdspladser. For at nå det mål er det blandt andet vigtigt, at der i alle kommunens skoler undervises i entreprenørskab. Det er et indsatsområde, som vi også har valgt at sætte fokus på i vores erhvervsstrategi”, siger Thomas Christensen.