100.000 fra puljen SMV:Digital bliver startskuddet til en ny digital omlægning af Solvang Maskinfabrik A/S.

 -Da vi overtog virksomheden, sagde vi til medarbejderne: ”Drenge, er I klar til forandringer? For nu ruller vi!” Det var de så, siger Jørgen Bille Larsen, der er administrerende direktør i den specialiserede maskinfabrik Solvang Maskinfabrik A/S, hvor over 50% af produktionen går til eksport.

Jørgen Bille Larsen og den nye, professionelle bestyrelse overtog virksomheden for et halvt år siden, og der har været fuld fart på for den nye ledelse, der har lavet en række strategiske forandringer i virksomheden. Det store fokus har primært været at videreudvikle virksomheden til at blive en mere moderne og agil virksomhed.

Som en del af den proces har Jørgen Bille Larsen i samarbejde med bestyrelsesformand Peter Larsen påbegyndt arbejdet med at udvikle en ny digital strategi, som de har søgt støtte til fra Erhvervsstyrelsens pulje, SMV:Digital. Nu har de netop fået tildelt 100.000 kr. til at påbegynde den digitale udvikling.

Det skal være digitalt
De 100.000 kr., Solvang Maskinfabrik A/S har fået tildelt, skal gå til konsulentydelser forud for en digitalisering af virksomhedens maskiner og arbejdsgange:

-Vi har investeret i en række moderne maskiner, så nu er vi klar til næste skridt. Det giver jo ingen mening, at medarbejderne manuelt skal ud at taste alt ind på maskinerne. Nej, vi skal have koblet produktionsmaskinerne sammen med varer på lageret, og så skal det hele kunne styres fra kontoret. Nu skal vi bare finde ud af, hvordan vi gør det bedst.

SMV:Digital er et program under Erhvervsstyrelsen og er en del af den tidligere regerings strategi, Strategi for Danmarks digitale vækst, som har til formål at fremme digitalisering og e-handel blandt små- og mellemstore virksomheder. Programmet løbet frem til 2021.

Jørgen Bille Larsen viser fabrikken og resultatet af de nye investeringer frem.

Jørgen Bille Larsen viser fabrikken og resultatet af de nye investeringer frem.

En udfordring at komme i gang
Solvang Maskinfabrik A/S har indgået et samarbejde med Erhvervshus Sjælland, der skal hjælpe dem med at finde ud af, hvordan de bedst finder de rigtige konsulenter til opgaven. Jørgen Bille Larsen har arbejdet hårdt på at implementere en større strategi, men har ventet med digitaliseringen, fordi det er en svær proces.

-Jeg må jo bare sige, at det er en spændende, men svær opgave, så vi ville vente til, vi var klar. Det er vi så nu, og så er det godt, at vi kan få topprofessionel sparring med én fra Erhvervshus Sjælland, der har masser af international erfaring indenfor netop det her område.

Erhvervshus Sjælland skal bistå Solvang Maskinfabrik A/S i at identificere problemer og udvælge de konsulenter, virksomheden har fået støtte til at udvælge.

Et levende brand
Jørgen Bille Larsen kan allerede sige, at Solvang Maskinfabrik ikke kommer til at stoppe efter den digitale strategi. At skabe en agil virksomhed er en kontinuerlig proces, og de rette ambitioner kan være med til at skabe virksomheden et populært brand:

-Vi er heller ikke færdige med at udvikle os, så det bliver jo en del af vores brand. Så kan man sige, at hos os, der er hele tiden noget spændende, der er i gang. Det bliver jo også attraktivt, når vi engang skal have flere medarbejdere, at man kan sige: Hernede sker der noget!