Den Sociale Kapitalfond igangsætter to programmer, hvor virksomheder, der beskæftiger eller påtænker sig at beskæftige sig med socialt ansvar for udsatte mennesker, kan komme med. Forløbene starter til januar med ansøgningsfrist d. 1. december.  

Den Sociale Kapitalfond, der er etableret af TrygFonden i 2011, investerer i og rådgiver virksomheder, og skaber muligheder for udsatte mennesker med enten psykiske, fysiske eller sociale udfordringer. Fondens aktiviteter er en unik mulighed for iværksættere og virksomheder, der tager et særligt socialt ansvar, men som samtidig ønsker at udvikle deres forretning.

Hvert år kører fonden med to runder af to forskellige programmer; Social StartUp og Det Sociale Vækstprogram, hvor udvalgte virksomheder gennem fem måneder bliver coachet af forretningsudviklere, der vil udvikle virksomhedens evne til succes – både på den sociale og den økonomiske bundlinje. Deltagerne har desuden mulighed for at søge penge fra fondens udviklingsmidler. Betingelsen er, at man direkte skaber jobs til udsatte mennesker – eller har ambitionen om at gøre det på sigt.

I Social StartUp hjælpes iværksættere bedre på vej til at skabe sociale og økonomiske resultater. Målet er at få etableret og udviklet en socialøkonomisk virksomhed, der skaber beskæftigelse for udsatte mennesker på et godt forretningsmæssigt grundlag. Forløbet er målrettet sociale iværksættere og afknopninger fra etablerede virksomheder og organisationer i opstartsfasen.

Med Det Sociale Vækstprogram bliver virksomhederne styrket kommercielt. Forløbet er målrettet til etablerede virksomheder og fokuserer på konkrete erfaringer, situation og muligheder. Under hele forløbet lægges der vægt på at udvikle både forretningen og ledelsesteamet.

Der er ansøgningsfrist til de to programmer d. 1. december 2015 kl. 12:00. Det er gratis at være med, hvis man bliver optaget. Ansøgningsskemaet kan findes på www.socialkapitalfond.dk, hvor du også kan læse mere om de to programmer

Hvis du har spørgsmål vedrørende ansøgningsprocessen eller programmet, kan du skrive til info@socialkapitalfond.dk eller ringe på tlf. 36 95 97 96.