Nyt navn – samme forening – samme sekretariat

Stevns Erhvervsråd er blevet til STEVNS ERHVERV

På generalforsamlingen d. 23. marts 2023 traf vi en vigtig beslutning. Vi skifter navn fra Stevns Erhvervsråd til Stevns Erhverv.

Med det nye navn ønsker vi at sætte mere fokus på, at vi er medlems- og interesseorganisation for hele Stevns’ erhvervsliv. Stevns Erhverv er en medlemsforening, vi er jeres forening, og vi vil gerne at vores navn viser det aktive samarbejde, vi har med jer virksomheder.

Betegnelsen ”Erhvervsråd” er forældet og sender nu forkerte signaler om et udpeget råd, der gør sig klog på erhvervsudviklingen i kommunen. Engang var betegnelsen bredt benyttet om den lokale erhvervsforening, men det er ikke længere tilfældet for lignende foreninger rundt omkring i Danmark.
Navneskiftet til Stevns Erhverv, signalerer bedre medlemsorganisation, netværk, samarbejde, udvikling, erhvervsliv mv. i forhold til betegnelsen ”råd”. Navnet harmonerer også med vores kollegaer i resten af landet som i stor udstrækning hedder enten ”Erhverv” eller ”Business”.

Stevns Erhvervsråd har et godt kendskab blandt det stevnske erhvervsliv, så vi håber, I hurtigt vil opdage ændringen af navnet, ikke ændrer ved vores arbejde eller den service vi yder til medlemmerne.

Spørg mig

Thomas Christensen

Thomas Christensen

Direktør

Bliv medlem af Stevns Erhverv

Stevns Erhverv består af omkring 200 medlemmer. Du kan også støtte op om Stevns Erhvervs arbejde og få indflydelse på erhvervslivet i dit lokalområde.