Den 22. januar starter Stevns Erhvervsråd et nyt, stort, professionelt netværk for alle interesserede virksomheder. Første møde skydes i gang med et spændende oplæg fra en af Danmarks førende netværkseksperter, Simone Lemming Andersen.

I det nye år lægger Stevns Erhvervsråd flere af deres hidtidige netværksaktiviteter om til det store fælles netværk, Netværket Tredje Torsdag, der afholdes fast hver tredje torsdag i måneden. Netværket er en oplagt mulighed for dig, som er erhvervsdrivende til at styrke dit netværk i Stevns Kommune. Her har du mulighed for at møde nye samarbejdspartnere og kunder og skabe nye forretningsmuligheder med andre virksomheder fra Stevns.

– Flere undersøgelser peger på, at virksomheder med et stærkt netværk klarer sig bedre. Derfor opretter vi nu det nye netværk, hvor virksomheder på tværs af brancher kan skabe nye samarbejdsrelationer, udveksle erfaringer, hente ny viden og sparre med hinanden. På sigt er det tanken, at netværket skal være med til at udvikle deltagernes virksomheder og skabe større samarbejde og handel mellem dem, fortæller erhvervschef i Stevns Erhvervsråd, Thomas Christensen.

Spændende oplæg fra netværksekspert

Når Stevns Erhvervsråd byder velkommen til det første møde i Netværket Tredje Torsdag d. 22. januar, byder de samtidig velkommen til en af Danmarks førende netværkseksperter, Simone Lemming Andersen, der skyder netværket i gang med et inspirerende oplæg, hvor du får konkrete redskaber til at netværke med succes.

– Det er veldokumenteret, at det, vi ønsker og eftertragter, kommer lettere, når vi forstår at skabe de rette relationer omkring os. Derfor er spørgsmålet ikke, om du skal bruge tid og kræfter på at lære eller blive bedre til disciplinen networking – men om du tør lade være, fortæller Simone Lemming, der er administrerende direktør i virksomheden Strategisk Kommunikation og har skrevet flere bestsellere om at netværke.

Efter oplægget vil netværkets tilknyttede tovholder, konsulent Henrik Weiergang, stå for en række effektive netværksøvelser, så du kan knytte nye kontakter til de andre deltagere.

Vil du med?

Det nye netværk skydes i gang torsdag d. 22. januar fra kl. 18-21 på Restaurant Lanterna i Rødvig. Alle interesserede virksomheder er velkomne til at deltage.

Du kan læse mere om Netværket Tredje Torsdag og tilmelde dig til første møde på billetto.dk/netvaerket-tredje-torsdag. Tilmelding til mødet skal ske senest d. 20. januar.

Det koster 120 kr. ex. moms at deltage i mødet, som inkluderer aftensmad, vand/øl og kaffe.

For mere info om netværket, kontakt Stevns Erhvervsråd på tlf. 24 76 40 01 eller info@stevnserhvervsraad.dk.