Stevns Erhvervsråd klar med ambitiøs erhvervsstrategi

Stevns kommune har valgt erhverv som et fokusområde i forbindelse med den nye kommunalplan, og i samme ombæring har kommunen besluttet at udarbejde en erhvervsredegørelse. Redegørelsen kommer til at fungere som et fundament, som kommunen kan udvikle sine visioner og målsætninger for erhvervslivet ud fra.

På kommunens bestilling har erhvervschef for Stevns Erhvervsråd, Thomas Christensten, det seneste år arbejdet på et oplæg til denne redegørelse. Oplægget er baseret på erhvervslivets egne inputs, erhvervsrådets analyser og eksempler fra foregangskommuner. Det er nu op til kommunen at beslutte, hvor meget fra erhvervsrådets oplæg, kommunen vil anvende i den endelige erhvervsredegørelse. Stevns Erhvervsråd står dog ved sit ambitiøse oplæg, og præsenterer det nu som erhvervsrådets egen strategi for erhvervsudviklingen i Stevns Kommune.

-Hvis vi fortsat skal skabe vækst og udvikling på Stevns, mener vi, det er essentielt med et blomstrende erhvervsliv. Derfor har vi valgt at lave vores egen erhvervsstrategi med konkrete indsatsområder, som vi kan arbejde med for at udvikle erhvervslivet. I Stevns Erhvervsråd vil vi arbejde hårdt for at udvikle de her områder i tæt samarbejde med erhvervslivet. Vi håber selvfølgelig, at kommunen vil være med i det arbejde, fortæller erhvervschef, Thomas Christensen.

Sidste chance for at påvirke kommunen

Når Stevns kommune præsenterer deres erhvervsredegørelse den 27. august, opfordrer han samtidig erhvervslivet til at møde talstærkt op:

-Det her er erhvervslivets sidste chance for i denne omgang at påvirke Stevns kommunes erhvervsredegørelse, inden den forelægges kommunalbestyrelsen den 5. september. Erhvervsredegørelsen kommer til at blive retningsgivende for kommunens erhvervsindsats, og derfor er det vigtigt, at erhvervslivet bakker op om erhvervsrådets erhvervsstrategi overfor kommunen, så vi sammen kan være med til at sætte erhvervsudviklingen højere på dagsordenen.

Stevns har for få arbejdspladser

Erhvervsrådets erhvervsstrategi bygger på en grundig analyse af erhvervslivet på Stevns, som Thomas Christensen kort opsummerer:

-Overordnet handler det om, at vi har for få private arbejdspladser, og vi taber for mange af dem, vi har, hvilket hænger sammen med, at vores virksomheder er små og regionalt orienterede. Selvom de kommunale rammevilkår er gode, er den kommunale service og dialog med erhvervslivet for dårlig. Vi har også brug for at arbejde med vores infrastruktur, vores negative omdømme, og det at for få mennesker uden for kommunen kender til Stevns.

På den positive side viser analysen dog også, at arbejdsstyrken på Stevns er fagligt kompetent særligt inden for det håndværksmæssige område. Positivt er det også, at der er mange iværksættere på Stevns, som skaber jobs, ligesom tilflyttere har stort iværksætterpotentiale.

Sådan udvikler vi erhvervslivet på Stevns

Det er ud fra analysen af Stevns’ erhvervsliv, at Stevns Erhvervsråd er kommet frem til fem målsætninger for erhvervsudviklingen:

· Vi vil skabe flere private arbejdspladser i et stærkt og samarbejdende erhvervsliv
· Vi vil øge tilvæksten af nye virksomheder
· Vi vil højne vores uddannelsesniveau og vores tiltrækning af viden
· Vi vil have et højt serviceniveau overfor og en tæt dialog med vores virksomheder
· Vi vil være synlige udadtil som en attraktiv erhvervs- og bosætnings- og turistkommune

Vejen til at opfylde målsætningerne går gennem fem tilhørende strategier, som konkret kommer til udtryk i 29 initiativer. Det drejer sig f.eks. om bedre iværksættervejledning, mere dialog mellem kommune og erhvervsliv, branding af Stevns osv. Stevns Erhvervsråd ser gerne, at kommunen tager nogle af initiativerne til sig:

-Det er et skridt i den rigtige retning, at Stevns kommune nu har erhverv som fokusområde, og jeg oplever stor vilje til samarbejde fra kommunes side, men hvis kommunen virkelig tager erhvervsudviklingen seriøst, bør de lytte til anbefalingerne i vores erhvervsstrategi. Stevns Erhvervsråd står i hvert fald parat til at samarbejde, så vi sammen kan skabe en kommune i vækst og udvikling, lyder opfordringen til slut fra Thomas Christensen.

Læs resuméet af Stevns Erhvervsråds erhvervsstrategi