Mange nye forretninger opstår ofte via personlige kontakter, men ingen har ubegrænsede forbindelser. Derfor lancerer Stevns Erhvervsråd nu ‘Salgsnetværk Stevns’, hvor vi bruger hinandens netværk til at finde nye kunder og samarbejdspartnere. Med et møde om morgenen og et om eftermiddagen er netværket både for de morgenfriske og for dem som kan gå lidt tidligere om eftermiddagen. 

Stevns Erhvervsråd lancerer 29. maj et nyt gratis salgsnetværk, som giver virksomhederne på Stevns mulighed for at mødes en gang om måneden for at hjælpe hinanden til flere kundemuligheder – og dermed større omsætning –  via deltagernes netværk.

– Formålet med Salgsnetværk Stevns er, at vi hjælper hinanden med at tjene penge i virksomhederne og udvikle vores virksomheder, samt være hinandens salgsapparater og hinandens øjne og ører blandt de mennesker, vi kommer ud til i hver vores dagligdag, fortæller Christian Jensen fra Akademiet for Bevidst Lederskab, som er tovholder for netværket og medlem af Stevns Erhvervsråds bestyrelse.

Netværket blev oprindeligt lanceret og afprøvet i regi af Hårlev Borger- og Erhvervsforening, hvor det allerede har bevist sin succes ved at have givet netværksdeltagerne de første kunder. Så ideen er absolut levedygtig og bobler af energi og nye forretningsforbindelser. Netværket stoppede desværre, fordi nogle deltagere kun kunne mødes om morgenen og andre kun om aftenen, og der var ikke nok deltagere til at dele netværket op.

Derfor inviterer Stevns Erhvervsråd nu alle virksomheder i Stevns til at deltage i salgsnetværket, som mødes den sidste tirsdag i hver måned til et morgenmøde kl. 7.30-9.00 i Store Heddinge eller et eftermiddagsmøde kl. 15.30-17.00 i Hårlev.

– Med et møde om morgenen og et om eftermiddagen, vil vi gøre det lettere for de erhvervsdrivende at passe netværket ind i deres arbejdsdag. De vælger bare at deltage i det møde, som passer dem bedst på den pågældende dag, forklarer Christian Jensen, som håber på, at mange har lyst til at deltage i det første møde, hvor han vil fortælle mere om det nye netværk, som indholdsmæssigt bliver helt deltagerstyret.

Tilmeld dig til Salgsnetværk Stevns 29. maj:

Kl. 7.30-9.00 i Store Heddinge – tilmeld dig her

Kl. 15.30-17.00 i Hårlev – tilmeld dig her

Det er gratis at deltage, og der vil være vand, kaffe og the til møderne.

Christian modtager gerne spørgsmål til netværket inden den 29. maj på akademiet@bevidstlederskab.dk.