Den 24. marts var der ordinær generalforsamling i Stevns Erhvervsråd. Det gav anledning til at se tilbage på et travlt år med mange arrangementer og til at gøre status på erhvervsstrategien.

Knap 50 erhvervsdrivende var i tirsdags samlet i festsalen på Rødvig Kro og Badehotel i anledning af Stevns Erhvervsråds ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen gav anledning til at skue tilbage på et travlt, men også meget vellykket 2014 i erhvervsrådet.

– I 2014 har vi holdt mere end 70 vejledningsmøder med virksomheder og mere end 60 vejledningsmøder med iværksættere. Jeg har aflagt 8 virksomhedsbesøg sammen med borgmester Mogens Haugaard. Vi har, hvis vi kan tælle rigtigt, gennemfør 61 arrangementer med i alt 995 deltagere. Selvom min optælling skulle svigte lidt, så er det jo helt vildt, lød det fra Erhvervschef Thomas Christensen i hans beretning.

Et af de arrangementer, der fik særligt meget opmærksomhed på generalforsamlingen, var Stevns Erhvervsråds udviklingsforløb, Raketvækst, som af erhvervschefen bliver beskrevet som ”det bedste tilbud, til virksomheder, der vil arbejde udviklingsorienteret”. I dagens anledning havde erhvervsrådet inviteret tre tidligere Raketvækst-deltagere til at fortælle om deres erfaringer.

– Det har givet os meget at deltage på Raketvækst. Vi fik lavet en handlingsplan og sat nogle mål, som vi har nået hurtigere end forventet, så jeg kan kun anbefale det, fortalte Patrik Broberg fra Broberg Entreprise, der deltog på Raketvækst i november.

Det lange seje træk

Da bestyrelsesformand Finn Rasmussen havde lagt sig syg, var det næstformand Jens Riis, der fremlagde formandens beretning, og han fremhævede bl.a. det strategiske arbejde, der ligger til grund for Stevns Kommunes erhvervspolitik:

– Thomas og sekretariatet har i 2014 formået at konsolidere Stevns Erhvervsråd som en markant organisation, der har fået en væsentlig betydning for medlemsvirksomhederne og som har formået at være med til at formulere en strategi for udvikling af erhvervsvirksomhederne på Stevns, som har været grundlag for udarbejdelsen af Stevns Kommunes erhvervspolitik.

Erhvervschef Thomas Christensen uddybede erhvervsstrategien, som ligger til grund for erhvervsrådets arbejde frem til år 2017. Han understregede, at erhvervsrådet er i gang med et langt sejt træk for at gøre Stevns Kommune til en attraktiv kommune at drive virksomhed i, og at det i første omgang drejer sig om at bygge en solid base for den videre erhvervsudvikling:

– Vi kan ikke bygge fyrtårne (fyrtårns-projekter)på ingenting, vi må først have en base at bygge på, og det tager tid, forklarede Erhvervschef Thomas Christensen.

Nye ansigter i bestyrelsen

På generalforsamlingen var bestyrelsesmedlemmerne Henrik Weiergang fra Riis & Weiergang, Jens Tornager fra Klinten Hotel & Konferencecenter og Jørgen Hørup Henriksen fra PRO-FORM på valg. Henrik Weiergang genopstillede og blev valgt for en ny periode. De andre to bestyrelsesmedlemmer ønskede ikke genopstilling og blev i stedet erstattet af Rasmus Visby fra Jordforbindelsen og Tina Christensen fra Bogføringsservice.

Som suppleanter blev Jimmy Schrøder fra Flemming Schrøder og Henrik Lind fra OLC Ejendomme valgt.

Referatet fra generalforsamlingen bliver snart tilgængeligt på www.stevnserhvervsraad.dk/om-stevns-erhvervsraad/generalforsamling/