Nye professionelle erhvervsudviklingsnetværk skal være med til at fremme udvikling, innovation og bæredygtig vækst i Stevns. Netværkene er et samarbejde mellem Stevns Erhvervsråd, Verdensarv Stevns og Stevns Kommune og målet er, at erhvervsudviklingen kommer op i gear, men stadig er forankret i lokalsamfundet

Fire nye professionelle erhvervsudviklingsnetværk er på tegnebrættet i et samarbejde mellem Stevns Erhvervsråd, Verdensarv Stevns og Stevns Kommune. De nye netværk skal sikre en stabil og innovativ udvikling i Stevns, så området bliver konkurrencedygtigt og kan tiltrække virksomheder og nye borgere, men uden at det bliver på bekostning af alle de gode ting, der allerede sker. Hvert netværk får et særligt tema og bliver omhyggeligt sammensat af mennesker, der kan tænke kreativt og visionært og som sammen kan komme med idéer til projekter og forretningsforslag, der kan øge erhvervsudviklingen i Stevns Kommune. Samlet får de nye netværk navnet, Stevns Evolution.

”Vi vil gerne skabe professionelle erhvervsnetværk, bestående af mennesker, der tænker anderledes, kreativt og har visioner for, hvordan der kan skabes projekter, forretningsidéer og erhvervsudvikling.  Netværkene sammensættes så der kan opstå synergi mellem de udvalgte personer ud fra det formål at generere flest mulige idéer og udviklingstanker. Spændende nye idéer opstår ikke, når to ens mennesker mødes, men når forskellige mennesker mødes,” fortæller Lars Warm, formand for Stevns Erhvervsråd.

Netværkene kommer til at gå på tværs af virksomheder inden for hver deres overordnede tema. Det betyder, at der f.eks. i Fødevare- og jordbrugsnetværket både vil være landmænd og kokke samt andre virksomheder, der arbejder med fødevarer eller kan bidrage med innovative idéer inden for området. Der vil også blive inddraget ekspertviden udefra til at bibringe ny viden og inspiration til netværkene.

”Vores fokus har fra starten været at udvikle et koncept, hvor erhvervslivet tager endnu større ansvar for udviklingen af Stevns. Konceptet er centreret om netværksbaseret innovation og projektudvikling, men også om, at vi ALLE så vidt muligt skal samarbejde om udviklingen af Stevns. Derfor beskriver navnet Stevns Evolution også det vi grundlæggende håber netværkene kan være med til, ” fortæller Steen Bonke Sørensen bestyrelsesmedlem i Stevns Erhvervsråd.

Målet er professionel erhvervsudvikling

Det er målet med Stevns Evolution, at alle erhvervsdrivende skal kunne få gavn af den idégenerering, der sker i netværkene og at det samlet kan være med til at løfte erhvervsudviklingen for hele området. Det sker delvist gennem den direkte erhvervsudvikling netværkene generer og gennem deling af projektforslag og ideer. Netværkenes medlemmer sammensættes ud fra ønsket om den bredest mulige diversitet af både private og offentlige aktører.

”Vi ønsker at skabe professionelle netværk, ud fra ideen om at samle de folk, der både har tiden og overskuddet, og samtidig har noget relevant at bidrage med. Det skal selvfølgelig også være folk, der kan spille godt sammen internt i netværket. Vi inviterer derfor aktivt de mennesker, vi vurderer, vil være oplagte for netværket netop nu, ” siger Lars Warm.

Der er blandt andet nedsat et Visionsråd hvis formål er at skabe de helt store visioner for Stevns. Visionsrådet skal helt op i ’helikopter-perspektiv’ og prøve at skabe kort-, mellem- og langsigtede muligheder for Stevns.

”Hele ideen er ganske kort at få endnu større udbytte ud af indsatsen fra både Verdensarv Stevns, Stevns Erhvervsråd, Stevns Kommune med flere. Primært for at gøre den største positive og bæredygtige forskel for borgere, samfund, erhverv samt det offentlige i Stevns,” siger Steen Bonke Sørensen.

Verdensarv Stevns glæder sig til de nye netværk

Verdensarv Stevns ser også frem til de nye erhvervstiltag, der kan komme ud af netværkene.

”Vi glæder os meget til at være med til at videreudvikle dette nye initiativ, som passer godt sammen med vores arbejde i partnerprogrammet. Stevns Evolution er et nyt initiativ, hvor Stevns Erhvervsråd i samarbejde med Verdensarv Stevns netop griber muligheden for at lade den sprudlende energi og handlelyst vi kender fra partnerprogrammet inspirere de nye innovative erhvervsnetværk i en form hvor de samtidig kan give inspiration tilbage til partnerprogrammet. Det bliver så spændende,” siger Tove Damholt, direktør i Verdensarv Stevns.

Fakta om netværkene:

 • Stevns Erhvervsråd bliver faciliterende i forhold til afholdelse af møder og styring af netværkene.
 • Der er nedsat en styregruppe bestående af repræsentanter fra både Stevns Erhvervsråd og Verdensarv Stevns. Denne gruppe kommer sammen med de enkelte udvalg til at udvælge deltagerne i de forskellige netværk samt løbende evaluere forløbet og resultaterne.
 • De fire første netværk bliver:
  1. Vision
  2. Fødevarer og Jordbrug
  3. Outdoor, Events og Sport
  4. Industri, Produktion og Håndværk