Årets Ordinære Generalforsamling i Stevns Erhvervsråd blev onsdag d. 24. marts afholdt online pga. de eksisterende Ccorona-restriktioner. Dog stadig med god opbakning fra medlemmerne, der fulgte med fra deres egne kontorer og stuer.

Nye indsatsområder

Det store punkt på dagsordenen var gennemgang af forslag til nye indsatsområder. Erhvervsrådet fortsætter sit tætte samarbejde med Stevns Kommune om de fem erhvervspolitiske indsatsområder. Derudover, igangsætter Stevns Erhvervsråd en ny indsats under betegnelsen Stevns Evolution. Her er det målet at nedsætte fire nye netværk af de bedste erhvervsfolk inden for hver deres felt til at komme med visioner og konkrete kommercielle indsatser for områderne:

  • Outdoor, sport og event
  • Fødevare og jordbrug
  • Industri, produktion og håndværk
  • Visionsnetværk. Det er tanken med dette netværk, at det skal op i helikopterperspektiv og komme med forslag til hvordan der kan skabes vækst og udvikling for hele Stevns på tværs af erhverv, geografi og brancher.

Alle netværk har et overordnet erhvervsperspektiv, hvor det handler om at skabe og tiltrække nye virksomheder eller gavne eksisterende virksomheder.

Indsatsen kommer også til at være et samarbejde med Stevns Kommune og Verdensarv Stevns Klint, .

”Vi har givet Stevns Evolution overskriften ”fremtidens globale lokalsamfund” for det er det, vi gerne vil opnå. Vi vil gerne give virksomhederne bedre muligheder for at være lokale og samtidig gøre sig gældende ude i verden,” udtaler formand for Stevns Erhvervsråd Lars Warm i forbindelse med præsentationen af indsatsområderne.

Generalforsamling i god ro og orden

Generalforsamlingen forløb i god ro og orden og både formand Lars Warm og erhvervschef Thomas Christensens beretninger blev godkendt uden kommentarer. Det samme gjorde næste års kontingent.

Tre medlemmer fra bestyrelsen var på valg, og alle blev genvalgt. Bestyrelsen består nu af:

Lars Warm (formand), Jan Erik Dahl Hansen, Agate Jul Jensen, Steen Bonke Sørensen, Jens Hansen, Jimmy Schrøder (næstformand), Dan Rasmussen, Anette Mortensen, Mikkel Lundemann Rasmussen, Line Krogh Lay, og Steen S. Hansen.

Claus Larsen og Finn Rasmussen blev valgt som suppleanter.