Verdensarvskomitéen har vurderet at Stevns Klint har universel værdi og dermed kommer Stevns Klint til at figurere på samme liste som eksempelvis Grand Canyon i USA og Ægyptens pyramider.

Der er derfor ingen tvivl om, at optagelsen har stor betydning for Danmark og Stevns i særdeleshed. UNESCO vurderer, at når et naturområde bliver optaget på verdensarvslisten, så stiger antallet af turister i gennemsnit med 30-60 %.

Stevns Erhvervsråd forudser at det øgede antal turister også vil have en positiv effekt på det lokale erhvervsliv. Der er i dag ca. 200 arbejdspladser inden for turismebranchen i Stevns, men dette tal forventer erhvervsrådet vil stig inden for en årrække.

– Vi er rigtig glade på vegne af vores turistrelaterede virksomheder. Det er et stort potentiale, der nu bliver udfoldet foran os, og så er det op til os alle sammen at forvalte optagelsen på en forsvarlig og indbringende måde, så vi sikrer os, at den bliver omsat til vækst og arbejdspladser, siger Thomas Christensen, der er erhvervschef i Stevns Erhvervsråd.

For at erhvervslivet får det bedst mulige udbytte ud af optagelsen er det vigtigt at erhvervslivet går sammen og samarbejder om at udvikle og markedsføre Stevns og Stevns Klint. Stevns Erhvervsråd har i samarbejde med Team Stevns Klint oprettet et netværk for turist- og oplevelsesøkonomi, som de opfordrer alle turistrelaterede virksomheder til at blive en del af.